DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bài tập tình huống về tính thuế TNDN?

Doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu A nhập khẩu 50 chiếc ô tô 4 chỗ ngồi giá nhập khẩu (giá FOB) là 7000 USD/chiếc, phí vận chuyển và bảo hiểm là 800 USD/chiếc. Hỏi:

a. Doanh nghiệp phải chịu những loại thuế nào trong năm kinh doanh ? Giải thích tại sao?

b. Xác định số thuế GTGT mà Doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu và thương mại A phải nộp đối với hoạt động nhập khẩu lô hàng ô tô nói trên. Biết: thuế suất thuế nhập khẩu là 20%, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 60%, thuế suất thuế GTGT = 10%, tỷ giá tính thuế là 1USD = 20.000 VNĐ

c. Năm 2018 tại công ty A có phát sinh các nghiệp vụ như sau:

* Số liệu năm 2017: Lỗ 50.000.000 VNĐ

* Năm 2018:

- Doanh thu hoạt động bán hàng, dịch vụ là: 500.000.000 VNĐ

- Doanh thu từ hoạt động Tài chính (Lãi tiền gửi): 6.000.000 VNĐ

- Chi phí giá vốn: 200.000.000 VNĐ

- Thu nhập khác (Thanh lý tài sản cố định): 100.000.000 VNĐ

- Chi phí khác: 20.000.000 VNĐ

Hỏi: Tính thuế TNDN phải nộp năm 2018. Biết rằng: Thuế suất thuế

TNDN là 20%

  •  769
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…