DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bài tập Luật Doanh nghiệp?

Anh chị giúp em phần bài tập luật này với ạ. Em xin cảm ơn ạ.
 
Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Bảo Tín, kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, trụ sở chính tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (Công ty Bảo Tín) có 8 cổ đông với số vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước MT (Công ty MT) góp 40 tỷ đồng (40% VĐL), Công ty cổ phần KC (Công ty KC) góp 15 tỷ đồng (15% VĐL), Công ty TNHH hai thành viên trở lên ĐV (Công ty ĐV) góp 35 tỷ đồng (35% VĐL) và Nhóm 5 cổ đông khác sở hữu 10% vốn điều lệ còn lại. Công ty Bảo Tín chỉ có cổ phiếu phổ thông. Ban kiểm soát của công ty có 3 người do ông Nguyễn Đức Tuấn làm Trưởng ban.
 
Hội đồng quản trị của Công ty Bảo Tín có 9 thành viên. Trong số 3 người đại diện theo uỷ quyền của Công ty MT, ông Nguyễn Văn Minh giữ chức Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật và ông Phạm Xuân Việt giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. 
 
Điều lệ công ty quy định:
 
1) Cuộc họp lần thứ nhất của Đại hội đồng cổ đông được coi là hợp lệ khi có số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự;
 
2) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Ban Kiểm soát hoặc của nhóm 5 cổ đông khác;  
 
3) Đối với mọi nội dung, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành;
 
4) Tranh chấp giữa các cổ đông và giữa các cổ đông với công ty trước hết phải được giải quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông và những nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ quy định trong Điều lệ công ty.
 
Đã qua 72 ngày, kể từ ngày nhóm 5 cổ đông khác có văn bản yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông do phản đối với một số quyết định của Hội đồng quản trị vượt quá thẩm quyền được giao nhưng Đại hội đồng cổ đông vẫn không được triệu tập.
 
Tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là 110 tỷ đồng. Ngày 12/6/2020, Ban Kiểm soát phát hiện, dù chưa được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Minh đã ký hợp đồng số 65/HĐKT-2020 mua hàng trị giá 1,5 tỷ đồng với Công ty TNHH Xuân Thủy do ông Thủy (là đại diện theo ủy quyền của Công ty KC) làm chủ. Công ty Bảo Tín đã nhận hàng nhưng chưa chuyển tiền.
 
Ngày 24/8/2020, Hội đồng thành viên Công ty MT ra Nghị quyết: (i) Cách chức Tổng Giám đốc Công ty Bảo Tín của ông Nguyễn Văn Minh; (ii) Cử bà Phạm Thị Lan thay thế vị trí người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn Minh và bổ nhiệm bà Phạm Thị Lan là Tổng Giám đốc, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Bảo Tín.
 
Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Bảo Tín ra Nghị quyết: (i) Giảm vốn điều lệ còn 90 tỷ đồng; (ii) Bổ sung ngành nghề kinh doanh môi giới bất động sản.
 
Câu hỏi thảo luận:
 
7. Nêu ý kiến về cách xử lý Hợp đồng số 65/HĐKT-2020. Nêu rõ căn cứ pháp lý cho ý kiến của mình. 
 
8. Hãy bình luận đúng/sai về Nghị quyết ngày 24/8/2020 của Hội đồng thành viên Công ty MT. Nêu rõ căn cứ pháp lý cho ý kiến của mình. 
  •  3107
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…