DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

45 biểu mẫu mới áp dụng trong tố tụng hành chính tại Tòa án nhân dân

Luật tố tụng hành chính 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Song, tính đến thời điểm hiện nay chỉ có 2 văn bản hướng dẫn Luật này đó là Nghị định 71/2016/NĐ-CPNghị quyết 104/2015/QH13.

Nhằm hoàn thiện hơn nữa các hướng dẫn để thực thi tốt Luật này, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vừa hoàn tất Dự thảo Nghị quyết  ban hành các biểu mẫu áp dụng trong tố tụng hành chính tại TAND gửi các cơ quan để xin đóng góp ý kiến và kết thúc nhận đóng góp trước 30/8/2016.

45 biểu mẫu mới áp dụng trong tố tụng hành chính

Trong đó, Nghị quyết ban hành kèm theo 45 biểu mẫu mới áp dụng trong tố tụng hành chính tại Tòa án nhân dân gồm:

1. Mẫu số 01 về Đơn khởi kiện

2. Mẫu số 02 về Giấy báo nhận đơn khởi kiện

3. Mẫu số 03 về Thông báo trả lại đơn khởi kiện

4. Mẫu số 04 về Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

5. Mẫu số 05 về Thông báo về việc thụ lý vụ án

6. Mẫu số 06 về Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

7. Mẫu số 06a về Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (tại phiên tòa)

8. Mẫu số 07 về Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

9. Mẫu số 07a về Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (tại phiên tòa)

10. Mẫu số 08 về Quyết định đưa vụ án ra xét xử

11. Mẫu số 08a về Quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn

12. Mẫu số 09 về Quyết định hoãn phiên tòa

13. Mẫu số 10 về Biên bản phiên tòa sơ thẩm

14. Mẫu số 11 về Bản án hành chính sơ thẩm

15. Mẫu số 12 về Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án

16. Mẫu số 13 về Đơn kháng cáo

17. Mẫu số 14 về Giấy báo nhận đơn kháng cáo

18. Mẫu số 15 về Thông báo về yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

19. Mẫu số 16 về Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

20. Mẫu số 17 về Thông báo trả lại đơn kháng cáo

21. Mẫu số 18 về Quyết định chấp nhận kháng cáo quá hạn

22. Mẫu số 19 về Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

23. Mẫu số 20 về Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

24. Mẫu số 21 về Thông báo về việc kháng cáo

25. Mẫu số 22 về Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

26. Mẫu số 23 về Thông báo về việc rút kháng cáo, kháng nghị

27. Mẫu số 24 về Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

28. Mẫu số 25 về Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

29. Mẫu số 25a về Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

30. Mẫu số 26 về Quyết định hoãn phiên tòa hành chính phúc thẩm

31. Mẫu số 27 về Quyết định tạm đình chỉ giải quyết phúc thẩm vụ án hành chính

32. Mẫu số 27a về Quyết định tạm đình chỉ giải quyết phúc thẩm vụ án hành chính (tại phiên tòa)

33. Mẫu số 28 về Quyết định đình chỉ giải quyết phúc thẩm vụ án hành chính

34. Mẫu số 28a về Quyết định đình chỉ giải quyết phúc thẩm vụ án hành chính (tại phiên tòa)

35. Mẫu số 29 về Quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

36. Mẫu số 30 về Quyết định giải quyết việc kháng cáo (kháng nghị) đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án

37. Mẫu số 31 về Biên bản phiên tòa phúc thẩm

38. Mẫu số 32 về Bản án hành chính phúc thẩm

39. Mẫu số 33 về Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm

40. Mẫu số 34 về Đơn đề nghị xem xét bản án (quyết định) đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm

41. Mẫu số 35 về Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm và tài liệu

42. Mẫu số 36 về Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

43. Mẫu số 37 về Thông báo giải quyết đơn đề nghị (thông báo, kiến nghị)

44. Mẫu số 38 về Quyết định kháng nghị đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm

45. Mẫu số 39 về Quyết định giám đốc thẩm.

Mời các bạn xem chi tiết 45 biểu mẫu này tại file đính kèm.

  •  15896
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…