DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

3739/NHNN-CSTT Thực hiện giải pháp tiền tệ, tín dụng của Nghị quyết 13/NQ-CP

Thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 13/NQ-CP

Ngày 20/6/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản số 3739/NHNN-CSTT về việc thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 13/NQ-CP.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong các tháng cuối năm 2012 theo chủ trương của Chính phủ, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

(I) Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiền tệ, tín dụng, lãi suất và hoạt động ngân hàng theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số01/NQ-CP và Nghị quyết số13/NQ-CP và chỉ đạo của NHNN các giải pháp về tiền tệ, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012 tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/2/2012 và công văn số674/NHNN-CSTT ngày 13/2/2012; Các giải pháp về tín dụng, lãi suất nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất - kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật liên quan và Quyết định số857/QĐ-NHNN ngày 02/5/2012 về việc cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ của TCTD đối với khách hàng vay là người cư trú, công văn số2056/NHNN-CSTT ngày 10/4/2012 và công văn số 2506/NHNN-CSTT ngày 24/4/2012 về hoạt động tín dụng, công văn số 2650/NHNN-CSTT ngày 02/5/2012 về việc cho vay ngoại tệ để nhập khẩu xăng dầu trong năm 2012, công văn số 2871/NHNN-TD ngày 16/5/2012 về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động ngân hàng của các TCTD; Quy định của NHNN về lãi suất huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam của các TCTD đối với khách hàng tại Thông tư số 20/2012/TT-NHNN ngày 8/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 04/5/2012 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Vệt Nam của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế và Thông tư số 19/2012/TT-NHNN ngày 8/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại TCTD; 

(II) Các TCTD tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp về tín dụng, lãi suất và hoạt động ngân hàng như sau: Thực hiện nghiêm túc quy định của NHNN về lãi suất huy động tối đa bằng đồng Việt Nam và lãi suất cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ. Áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động, mức độ rủi ro của khoản vay, tiết kiệm chi phí và chia sẻ khó khăn đối với doanh nghiệp và hộ dân; Chủ động phối hợp với khách hàng vay trong việc rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay trong việc trả nợ vốn vay phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh thời hạn thu hồi vốn của dự án, phương án vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng. Trên cơ sở đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng vay và khả năng tài chính, TCTD thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng vay không có khả năng trả nợ đúng hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng theo quy định tại Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/5/2005. TCTD không được cho vay mới để trả nợ cũ với mục đích che giấu nợ xấu; Thực hiện việc phân loại nợ đối với các khoản cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Quyết định số 780/QĐ-NHNN ngày 23/4/2012 về việc phân loại nợ đối với nợ được điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ; Xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các hợp đồng tín dụng xuống theo mức lãi suất cho vay hiện hành, nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiều lao động. Miễn giảm lãi phải trả đối với khách hàng bị tổn thất về tài sản dẫn đến khó khăn về tài chính theo quy định tại Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 và trên cơ sở khả năng tài chính, quy chế miễn giảm lãi của TCTD.

Nguồn: theo NHNN

  •  9078
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…