DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

10 điều cần biết về Luật doanh nghiệp 2014

Avatar

 

>>> Toàn văn điểm mới Luật doanh nghiệp 2014

>>> Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014

>>> Tổng hợp các câu hỏi – đáp liên quan đến Luật doanh nghiệp 2014

>>> Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014

Sẽ có hiệu lực vào ngày 01/07/2015 và thay thế Luật doanh nghiệp 2005

 

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân, của các thành viên công ty hợp danh, của các thành viên là cá nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn, của cổ đông sáng lập và cổ đông là cá nhân đầu tư nước ngoài

 

- Điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư

 

 

- Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Doanh nghiệp được trao quyền tự quyết định hình thức, số lượng, nội dung con dấu doanh nghiệp. Tuy nhiên phải đảm bảo 2 nội dung là tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. (thay vì do Chính phủ quy định như trước đây)

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. Bãi bỏ nội dung Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết (trước đây là 65%)

Nếu cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết (trước đây là 51%)

 

- Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

(Trước đây, thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kéo dài đến 10 ngày làm việc)

Cá nhân bị tạm giam, bị kết án tù hay bị tước quyền hành nghề có thể ủy quyền cho người khác tham gia Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Được phép chuyển khoản để trả cổ tức

Không yêu cầu các công ty cùng loại mới được phép hợp nhất, sáp nhập 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý: Các cuộc họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông…ngoài việc được ghi biên bản họp, có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

  •  40566
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…