DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

05 tác động khi chưa tăng lương cơ sở năm 2021 cán bộ, công chức cần biết

 chưa tăng lương cơ sở năm 2021

Tác động khi chưa tăng lương cơ sở năm 2021

Mới đây Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó có nội dung đáng chú ý về lương cơ sở. Do ảnh hưởng của dịch Covid lương cơ sở vẫn giữ nguyên mức 1.490.000 đồng/tháng. Vậy khi chưa tăng lương, cán bộ, công chức chịu các tác động sau:

1. Giữ nguyên mức lương hiện hưởng

Về nguyên tắc lương thực nhận của cán bộ, công chức = mức lương cơ sở 1.490.00 đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng.

2. Phụ cấp hiện hưởng không đổi

- Đối với các khoản phụ cấp được tính trên mức lương cơ sở

Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp  = (Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ ngày (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

3. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT giữ nguyên

- Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn:

BHXH bắt buộc: Tiền lương tháng đóng BHXH = 1.490.000 x 8% = 119.200 đồng/tháng

BHYT: Mức đóng = 1.490.000 x 4.5% = 67.050 đồng/tháng

- Đối với nhóm còn lại thuộc đối tượng hưởng tiền lương do Nhà nước quy định:

BHXH bắt buộc: Tiền lương tháng đóng BHXH = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng) x 8%

BHYT: Mức đóng = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng) x 4.5%

Lưu ý: tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở

Căn cứ: Điều 85, 89 Luật bảo hiểm xã hội 2014 , Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 và Điều 7 Nghị định 146/2014/NĐ-CP

4. Các khoản trợ cấp được giữ nguyên

- Trợ cấp thai sản: 02 tháng lương cơ sở tại thời điểm sinh con

- Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, sau thai sản (30% mức lương cơ sở)

- Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Trợ cấp hàng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khi bị suy giảm từ 31% trở lên khả năng lao động)

- Trợ cấp 01 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khi bị suy giảm từ 5% – 30% khả năng lao động)

- Trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: = 36 lần mức lương cơ sở

- Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

- Trợ cấp mai táng: = 10 lần mức lương cơ sở

- Trợ cấp tuất hàng tháng

Đối với mỗi thân nhân: = 50% mức lương cơ sở

Đối với trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng: =  70% mức lương cơ sở

- Mức hưởng lương hưu hằng tháng: 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với số năm đóng BHXH

- Mức hưởng trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu: Cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng BHXH.

- Mức hưởng BHXH 1 lần

5. Đảng viên không được tăng mức tiền thưởng     

Hiện nay, mức khen thưởng đối với Đảng viên được tính theo mức lương cơ sở nhân với hệ số được thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn 56-HD/VPTW. Cụ thể:

* Đối với hình thức khen thưởng theo định kỳ:

- Được Đảng bộ cơ sở, chi bộ khen thưởng: Mức khen thưởng 447.000 đồng tương đương với hệ số 0,3

- Được Ban Thường vụ huyện uỷ và tương đương khen thưởng: Mức khen thưởng 1,490 đồng tương đương với hệ số 1,0

- Được Ban Thường vụ tỉnh ủy và tương đương khen thưởng: Mức khen thưởng 2,235 triệu đồng tương đương với hệ số 1,5

* Mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng:

- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: Mức khen thưởng 2,235 triệu đồng tương đương với hệ số 1,5

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng : Mức khen thưởng tương 2,980 triệu đồngđương với hệ số 2,0 

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng : Mức khen thưởng tương 4,470 triệu đồng đương với hệ số 3,0 

- Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng : Mức khen thưởng tương 5,215  triệu đồng đương với hệ số 3,5 

- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng : Mức khen thưởng tương 7,450 triệu đồng đương với hệ số 5,0 

- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng : Mức khen thưởng tương 8,940 triệu đồng đương với hệ số 6,0

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng : Mức khen thưởng tương 11,920 triệu đồng đương với hệ số 8,0

- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng : Mức khen thưởng tương 14,900 triệu đồng đương với hệ số 10,0 

- Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng : Mức khen thưởng tương 22,350 triệu đồng đương với hệ số 15,0.

 

  •  3757
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…