DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

05 công tác học sinh, sinh viên sẽ được triển khai trong năm học 2023 - 2024

Đây là nội dung tại Công văn 4567/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2023 do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 24/8/2023 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024.
 
Theo đó, nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa; đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và công tác học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024 được thực hiện như sau:
 
05-cong-tac-hoc-sinh-sinh-vien-se-duoc-trien-khai-trong-nam-hoc-2023--2024
 
Nội dung công tác học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024
 
- Thứ nhất: Thực hiện quyền và trách nhiệm của sinh viên theo hướng tích hợp các quy định, giảm số lượng văn bản, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện và áp dụng.
 
- Thứ hai: Các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống bạo lực, xâm hại, tuân thủ đúng quy trình phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.
 
- Thứ ba: Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ giải pháp được đề ra tại Dự án “Tăng cường năng lực phòng chống ma túy trong trường học đến năm 2025”; Dự án “Phòng chống tội phạm trong HSSV đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
 
- Thứ tư: Triển khai các kế hoạch về ATGT, diễn tập PCCC, CNCH
 
+ Tăng cường công tác giáo dục ATGT trong trường học, chú trọng công tác đảm bảo ATGT cho HSSV trong trường học và khu vực cổng trường học, ATGT trên các xe đưa đón HSSV tới trường.
 
+ Tổ chức thực hiện công tác giáo dục kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH, triển khai các hoạt động thực hành, diễn tập từng bước hình thành, nâng cao kỹ năng PCCC cho HSSV các cấp học, bậc học.
 
- Thứ năm: 
 
+ Xây dựng Chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan trong tổ chức các hoạt động về tư vấn nghề nghiệp, việc làm, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho HSSV.
 
+ Củng cố đội ngũ những người làm công tác tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.
 
+ Khuyến khích xây dựng và chuyển giao các mô hình kinh doanh, mô hình hỗ trợ sinh kế nhằm giải quyết các vấn đề của cộng đồng, tạo việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.
 
+ Tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền trong việc huy động nguồn lực, từng bước triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn.
 
Triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho sinh viên
 
- Thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trong đó:
 
+ Tập trung giáo dục cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị.
 
+ Có ý chí học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp.
 
+ Có kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm.
 
+ Có đạo đức, ý thức công dân; khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần tình nguyện cống hiến.
 
- Triển khai hoạt động tư vấn tâm lý và công tác xã hội tại các cơ sở giáo dục.
 
- Phối hợp với tổ chức Đoàn - Đội - Hội rà soát, quản lý chặt chẽ về nội dung, hình thức của các trò chơi, các hoạt động ngoại khóa của HSSV; không tổ chức cho HSSV tham gia các trò chơi (trên môi trường mạng hoặc tương tác trực tiếp) có nội dung, hình thức bạo lực, phản cảm, không phù hợp với văn hóa dân tộc, chuẩn mực đạo đức xã hội.
 
- Thành lập các câu lạc bộ theo sở thích, tài năng, câu lạc bộ tiếng Anh trong các nhà trường; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm và khuyến khích HSSV tham gia nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống, tạo môi trường tốt cho HSSV nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.
 
- Xây dựng, ban hành Kế hoạch phối hợp công tác, trong đó nêu cụ thể nội dung, nhiệm vụ phối hợp với từng cơ quan, đơn vị hữu quan để tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục HSSV theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
Xem thêm Công văn 4567/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2023 ban hành ngày 24/8/2023.
  •  372
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…