Thông Báo Văn Bản Mới >> Email

Thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng do Bộ xây dựng ban hành ngày 06/02/2017. Cụ thể:

Phấn đấu 99% người có công có mức sống từ trung bình trở lên

Đây là một trong các nhiệm vụ mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đặt ra trong Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định 54/QĐ-LĐTBXH ngày 09/01/2017.

Nhiệm vụ của Bộ LĐ-TB&XH trong lĩnh vực lao động, tiền lương

Ngày 17/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ LĐ-TB&XH.

Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được ban hành ngày 20/02/2017.

Thay đổi cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 17/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.

Hướng dẫn thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa quá cảnh

Ngày 13/2/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 797/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện Thông tư 274/2016/TT-BTC về mức thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

Hồ sơ tạm ứng ngân sách thực hiên Chương trình mục tiêu QG

Ngày 30/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 349/2016/TT-BTC về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Xem theo lĩnh vực:
Các tin đã đưa ngày:
Open the calendar

Xem nhiều nhất