Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Luật số 02/2016/QH14 - Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

 • Ngày 17/11/2016, Quốc hội thông qua Luật 01/2016/QH14 - Luật Đấu giá tài sản.

 • Từ ngày 01/01/2017, Thông tư 305/2016/TT-BTC quy định mức thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số là 3.000 đồng/chữ ký số/tháng.

 • Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

 • Ngày 22/11/2016, Quốc hội thông qua Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

 • Ngày 22/11/2016, Quốc hội thông qua Nghị quyết 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

 • Ngày 26/11/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 193/2016/TT-BQP về vận chuyển, cấp cứu người bị thương trên các vùng biển, đảo bằng máy bay quân sự.

 • Ngày 30/11/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 315/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại NHNN Việt Nam và các ngân hàng thương mại.

 • Ngày 02/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17143/BTC-TCT về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa.

 • Ngày 07/12/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 4916/LĐTBXH-LĐTL tăng cường biện pháp để ổn định quan hệ lao động trong dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán.

 • Ngày 06/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

 • Ngày 09/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

 • Từ 15/2/2017, việc gửi, nhận đơn kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tổng đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử thực hiện theo Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP.

 • Thông tư 242/2016/TT-BTC về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại tổ chức KDCK, NHTM tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam được ban hành ngày 11/11/2016.

 • Ngày 31/12/2016, Thủ tướng ban hành Quyết định 2560/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.