Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" luat bao hiem xa hoi "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21951 văn bản

Gợi ý kết quả

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2015

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2009

Ban hành: 16/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2013

1

Luật Bảo hiểm xã hội 2006

(Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006) LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo hiểm xã hội. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

2

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 58/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

3

Lệnh công bố Luật bảo hiểm xã hội 2006

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiếp pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ Điều 50 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ Luật bảo

Ban hành: 12/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2007

4

Lệnh công bố Luật Bảo hiểm xã hội 2014

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội; Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ Luật Bảo hiểm xã hội Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8

Ban hành: 04/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

5

Nghị định 127/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Ban hành: 12/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

6

Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 152/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ban hành: 22/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2006

7

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ

Ban hành: 11/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2015

8

Nghị định 190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 190/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2008

9

Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ban hành: 29/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2016

10

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2008 tăng cường tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội của tỉnh Yên Bái

BẢO HIỂM XÃ HỘI Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 29 tháng 6 năm 2006. Nhằm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác BHXH sau khi Luật BHXH có hiệu lực thi hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều

Ban hành: 09/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

11

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động; Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12

Ban hành: 18/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2016

12

Chỉ thị 23/2011/CT-UBND về tăng cường thực hiện luật bảo hiểm xã hộiluật bảo hiểm y tế trên đại bàn do tỉnh Đồng Tháp ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2011/CT-UBND Đồng Tháp, ngày 30 tháng 11 năm 2011 CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM

Ban hành: 30/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2013

13

Chỉ thị 14/2012/CT-UBND tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hộiLuật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG Luật Bảo hiểm xã hộiLuật Bảo hiểm y tế thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam được ban hành nhằm thể chế hóa các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Tổ chức thực hiện các văn bản Luật có hiệu quả, tiến tới bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo

Ban hành: 31/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2012

14

Kế hoạch số 2046/KH-UBND về triển khai Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2046/KH-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2009 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ

Ban hành: 11/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2009

15

Nghị định 100/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa

Ban hành: 21/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

16

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2008 tăng cường thực hiện quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội do tỉnh Ninh Thuận ban hành

HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Trong những năm qua, việc thi hành Bộ luật Lao động, Điều lệ Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã đạt được những kết quả khả quan, đặc biệt là việc nhận thức và chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn

Ban hành: 01/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

17

Chỉ thị 21/2011/CT-UBND tăng cường thực hiện luật bảo hiểm xã hội trên địa bàn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định đời sống của người lao động và nhân dân khi gặp rủi ro, đau ốm và khi hết tuổi lao động. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính

Ban hành: 02/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2013

18

Chỉ thị 10/2008/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội do tỉnh Lâm Đồng ban hành

HIỆN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI. Sau hơn một năm triển khai Luật Bảo hiểm xã hội, nhận thức về ý nghĩa của công tác Bảo hiểm xã hội và tinh thần tham gia Bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh được nâng cao hơn. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã tích cực khai thác, mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội; giải

Ban hành: 07/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

19

Quyết định 718/QĐ-BHXH năm 2014 phân công nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

GIÁM ĐỐC THAM GIA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng Ban Tổ chức cán

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

20

Báo cáo 140/BC-LĐTBXH về kết quả phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo hiểm xã hội cho người lao động giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiBảo hiểm Xã hội Việt Nam năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG GIỮA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘIBẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2009 Thực hiện thỏa thuận giữa hai cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiBảo hiểm xã hội Việt Nam về tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách liên quan cho người lao

Ban hành: 30/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status