DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Xây nhà trên đất người khác

Avatar

 

Hiện nay việc xây dựng các công trình “nhầm” như nhà ở trên đất người khác thường hay xảy ra. Có thể là do nhầm lẫn lô đất hoặc cũng có thể xây nhà trên đất của ông bà, cha mẹ của mình. Trường hợp xây nhà như vậy nên có trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và chứng minh được mình có quyền xây nhà trên đất đó. 

Quy định về giấy phép xây dựng khi xây nhà trên đất người khác được quy định như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 quy định các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng:

“2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

[...]

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;

Trường hợp nhà anh định xây thuộc các công trình quy định như trên thì được miễn, không phải xin giấy phép xây dựng. Tuy nhiên nếu trường hợp không thuộc các công trình trên thì anh phải xin giấy phép xây dựng theo quy định Điều 93 Luật xây dựng 2014 về điều kiện cấp giấy phép xây dựng với nhà ở:

Điều 93. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm:

a) Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

b) Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

c) Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này;

d) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật này.

2. Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.”

Như vậy nếu nhà ở thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng thì trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 95 Luật xây dựng 2014 phải có bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.

Theo đó để chứng minh được anh có quyền để thực hiện xây dựng trên đất này thì phải có thêm văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng và phải được công chứng hoặc chứng thực.

  •  1036
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…