DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Việc khai báo hóa chất nhập khẩu cần thực hiện trình tự thủ tục như thế nào?

Đối với các doanh nghiệp nhu cầu sản xuất sử dụng hóa chất ngày càng nhiều tuy nhiên đa số các hóa chất đều phải nhập khẩu. Vậy hóa chất nhập khẩu phải thực hiện thủ tục khai báo hóa chất như thế nào? Cần chuẩn bị hồ sơ gì để thực hiện khai báo?
 
Trình tự thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu:
 
- Đối với Hóa chất phải khai báo bao gồm các chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo tại Phụ lục V Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và các hỗn hợp chứa các chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo được phân loại theo quy định tại Điều 23 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP là hóa chất nguy hiểm trừ trường hợp được miễn trừ theo quy định tại Điều 28 Nghị định 113/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung khoản 14 Điều 1 Nghị định số 82/2022/NĐ-CP):
 
+ Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia;
 
+ Tạo tài khoản đăng nhập theo mẫu quy định trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, bao gồm các thông tin, tệp tin đính kèm;
 
+ Trường hợp cần làm rõ hoặc xác nhận thông tin, cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp các văn bản, chứng từ nêu trên ở dạng bản in;
 
+ Thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo mẫu 05a quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP bao gồm các thông tin tổ chức, cá nhân khai báo, các thông tin hóa chất nhập khẩu;
 
+ Sau khi khai báo, thông tin sẽ tự động chuyển đến hệ thống của Bộ Công Thương, khi đó hệ thống của Bộ Công Thương sẽ tự động phản hồi qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tới các tổ chức, cá nhân khai báo và cơ quan hải quan, thông tin phản hồi như một bằng chứng xác nhận hoàn thành khai báo hóa chất, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan làm thủ tục thông quan.
 
+ Trường hợp phát sinh sự cố hệ thống, tổ chức, cá nhân không thể thực hiện khai báo qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, trong thời gian chờ khắc phục sự cố, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu qua hệ thống dự phòng do Cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo quy định.
 
- Đối với các hóa chất sau: dinitơ monoxit, các hợp chất của xyanua, thủy ngân và các hợp chất của thủy ngân:
 
+ Trong thời hạn 16 giờ làm việc, kể từ thời điểm hệ thống của Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ khai báo, Cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo của Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và phản hồi thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân khai báo.
 
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo của Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) gửi phản hồi qua Cổng thông tin một cửa quốc gia đến tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Các trường hợp hồ sơ không hợp lệ bao gồm: tổng khối lượng hóa chất nhập khẩu tính từ đầu năm đến thời điểm khai báo lớn hơn khối lượng được cấp phép trong năm, các tài liệu đính kèm không đúng theo quy định tại điểm b khoản 14 Điều 1 Nghị định số 82/2022/NĐ-CP, thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu chưa chính xác.
 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo của Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) phê duyệt hồ sơ và phản hồi thông tin khai báo, thông tin được phản hồi qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tới tổ chức, cá nhân khai báo và cơ quan hải quan.
 
Hồ sơ khai báo hóa chất nhập khẩu 
 
- Thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo mẫu 05a quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP.
 
- Hóa đơn mua, bán hóa chất;
 
- Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt;
 
- Trường hợp đối với mặt hàng phi thương mại không có hóa đơn mua bán hóa chất,tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất có thể sử dụng giấy báo hàng về cảng thay cho hóa đơn thương mại.
 
  •  1884
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…