DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Từ 1/7 tới, Bộ Tư pháp trở thành “ông trùm” hành pháp

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định921/QĐ-TTg về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp.

Theo đó, Bộ Tư pháp có trách nhiệm sau:

1.Tham mưu cho CP, Thủ tướng CP các chủ trương, giải pháp ban hành kịp thời văn bản hướng dẫn chi tiết luật, pháp lệnh.

2.Chủ trì, phối hợp với Văn phòng CP thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình soạn thảo, ban hành văn bản của CP, Thủ tướng CP, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định thi hành chi tiết luật, pháp lệnh.

3.Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, hàng năm có báo cáo cho CP hoặc đột xuất cho Thủ tướng CP về tình hình nợ đọng văn bản hướng dẫn.

4.Chủ trì, phối hợp với Văn phòng CP, các Bộ, ngành liên quan giúp CP, Thủ tướng CP xây dựng báo cáo giải trình trước QH, UBTVQH, UBDT và các UB của QH.

5.Giúp Thủ tướng CP chuẩn bị ý kiến trả lời chất vấn của các đại biểu QH về tình hình ban hành văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh.

6.Trong năm 2013 phải ban hành thông tư hướng dẫn về quy trình, các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh.

Kể từ ngày 1/7/2013 Văn phòng CP sẽ hoàn tất quá trình bàn giao cho Bộ Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ này.

Với quy định trên: Bộ tư pháp được xem như “ông trùm” hành pháp.

  •  6631
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…