DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp cho thuê lại lao động?

Avatar

 
Điều 53 Bộ luật lao động 2012 (BLLĐ) quy định: "Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động"
 
Nghi định 29/2019 cũng chỉ quy định về việc 02 bên phải thỏa thuận về trách nhiệm bồi thường khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, còn trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra tổn thất, vi phạm thì không quy định. Như vậy có thể mặc định là trách nhiệm bồi thường thiệt hại là trách nhiệm của bên cho thuê lại lao động hay không? và nếu như vậy thì bên cho thuê lại lao động thực tế không điều hành người lao động cho thuê nên không thể kiểm soát được các thiệt mà do người lao động thuê lại đó gây ra.
  •  1409
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…