DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tổng hợp văn bản hướng dẫn 14 Luật có hiệu lực từ 01/7/2016

>>> Danh sách 14 Luật có hiệu lực từ 01/7/2016

Chào các bạn, ngày 01/7/2016 là một ngày đặc biệt vì có đến 14 Luật có hiệu lực. Tuy nhiên, để các quy định của Luật này đựơc thực thi trên thực tế thì cần phải có văn bản hướng dẫn.

Vì vậy, Dân Luật sẽ giúp các bạn tổng hợp lại các văn bản hướng dẫn 14 Luật có hiệu lực từ 01/7/2016.

Tổng hợp văn bản hướng dẫn 14 Luật có hiệu lực từ 01/7/2016

Có một thực tế là còn khoảng 1 tháng nữa, 18 Luật này có hiệu lực nhưng đến nay, thì chỉ có một số văn bản hướng dẫn các Luật này được ban hành, nên Dân Luật sẽ liên tục cập nhật các văn bản này cho các bạn nhé.

STT

Tên Luật, Bộ luật

Văn bản hướng dẫn

1

Luật điều ước quốc tế 2016

 

2

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2016

 

3

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015

 

4

Luật tố tụng hành chính 2015

Nghị quyết 104/2015/QH13 về thi hành Luật tố tụng hành chính

5

Luật trưng cầu ý dân 2015

 

6

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

7

Luật khí tượng thủy văn 2015

Nghị định 38/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khí tượng, thủy văn

Thông tư 05/2016/TT-BTNMT quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

8

Luật thống kê 2015

 

9

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

 

10

Luật an toàn thông tin mạng 2015

 

11

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015

Nghị định 41/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Nghị định 40/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

12

Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn vệ sinh lao động 2015.

Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Quyết định 1037/QĐ-TTg năm 2016 thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động

13

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

14

Luật thú y 2015

Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y

Quyết định 16/2016/QĐ-TTg quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp

Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống bệnh động vật thủy sản

Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Thông tư 11/2016/TT-BNNPTNT Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật

Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

 

  •  41041
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…