DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tổng hợp đơn giá xây dựng các Tỉnh!

Avatar

 

Gửi các bạn bảng tổng hợp và file đính kèm đơn giá xây dựng các Tỉnh do mình sưu tập được. Các bạn click vào tên tỉnh để tải đơn giá nhé.
 

1.Đơn giá An Giang

Quyết định 31/2006/QĐ-UBND; Quyết định 32/2006/QĐ-UBND; Quyết định 33/2006/QĐ-UBND; Quyết định 1071/1999

 

2.Đơn giá Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định 33/2010/QĐ-UBND; Quyết định 2056/2006/QĐ-UBND; Quyết định 2057/2006/QĐ-UBND; Quyết định 2058/2006/QĐ-UBND

 

3.Đơn giá Bắc Kạn

Quyết định 1719/2006/QĐ-UBND; Quyết định 1720/2006/QĐ-UBND; Quyết định 1721/2006/QĐ-UBND; Quyết định 2362/2002/QĐ-UB; Quyết định 600/1999/QĐ-UB

 

4.Đơn giá Bắc Giang

Quyết định 77/2006/QĐ-UBND; Quyết định 78/2006/QĐ-UBND; Quyết định 79/2006/QĐ-UBND; Quyết định 131/QĐ-SXD 2010; Quyết định 1581/QĐ-UBND 2011; Quyết định 423/QĐ-UB

 

5.Đơn giá Bạc Liêu

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND; Quyết định 62/1999/QĐ-UB

                               

6.Đơn giá Bắc Ninh

Quyết định 102/QĐ-UBND 2007; Quyết định 324/1999/QĐ-CT; Quyết định 807/2008/UBND-XDCB; Quyết định 38/2005

 

7.Đơn giá Bến Tre

Quyết định 983/QĐ-UB 1999; Quyết định 1659/2006/QĐ-UBND; Quyết định 1662/2006/QĐ-UBND            

 

8.Đơn giá Bình Định

Quyết định 111/2006/QĐ-UBND; 112/2006/QĐ-UBND; Quyết định 3378/UBND-XD 2008; Quyết định 43/1999/QĐ-UB

               

9.Đơn giá Bình Dương

Quyết định 1167/QĐ-UBND 2009; Quyết định 1923/QĐ-UBND 2013; Quyết định 253/2006/QĐ-UBND; Quyết định 254/2006/QĐ-UBND; Quyết định 255/2006/QĐ-UBND; Quyết định 64/1999

 

 Quyết định 3728/QĐ-UBND 2011; Quyết định 3729/QĐ-UBND 2011; Quyết định 3730/QĐ-UBND 2011; Quyết định 3731/QĐ-UBND 2011; Quyết định 3732/QĐ-UBND 2011; Quyết định 807/QĐ-UBND 2013

 

10.Đơn giá Bình Phước

Quyết định 168/1999/QĐ-UB; Quyết định 2433/2007/QĐ-UBND; Quyết định 793/QĐ-UBND 2011; Quyết định 794/QĐ-UBND 2011

 

11.Đơn giá Bình Thuận

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND; Quyết định  73/1999/QĐ-CT-UBBT

                                               

12.Đơn giá Cà Mau

Quyết định 234/QĐ-SXD 2011; Quyết định 233/QĐ-SXD 2011; Quyết định 263/QĐ-SXD 2011; Quyết định 861/QĐ-CTUB 1999; Quyết định 31/2006/QĐ-UBND; Quyết định 32/2006/QĐ-UBND; Quyết định 33/2006/QĐ-UBND

 

13.Đơn giá Cần Thơ

Quyết định 2143/2006/QĐ-UBND; Quyết định 2144/2006/QĐ-UBND; Quyết định 2145/2006/QĐ-UBND; CV 27/SXD-KTXD 2012; Quyết định 416/SXD-QLXD 2009; CV 30/SXD-KTXD 2012; Quyết định 45/1999/QĐ.UBT

                               

14.Đơn giá Cao Bằng

Quyết định 1944/QĐ-UBND 2012; Quyết định 1945/QĐ-UBND 2012; Quyết định 1946/QĐ-UBND 2012; Quyết định 1947/QĐ-UBND 2012; Quyết định 1948/QĐ-UBND 2012; Quyết định 344/1999/QĐ-UB ;

Quyết định 2187/2006/QĐ-UBND; Quyết định 2188/2006/QĐ-UBND; Quyết định 2189/2006/QĐ-UBND; Quyết định 327/QĐ-UBND 2013; Quyết định 328/QĐ-UBND 2013      

 

15.Đơn giá Đà Nẵng

Quyết định 33/1999/QĐ-UBND; Quyết định 89/2006/QĐ-UBND; Quyết định 324/QĐ-UBND 2008; Quyết định 326/UBND-QLĐT 2008

               

16.Đơn giá Đắk Lăk

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND; Quyết định 24/2012/QĐ-UBND; Quyết định 25/2012/QĐ-UBND; Quyết định 36/2009/QĐ-UBND; Quyết định 37/2006/QĐ-UBND         ;

 

Quyết định 38/2006/QĐ-UBND; Quyết định 39/2012/QĐ-UBND; Quyết định 41/2011/QĐ-UBND; Quyết định 43/2008/QĐ-UBND; Quyết định 44/2008/QĐ-UBND; Quyết định 45/2008/QĐ-UBND; Quyết định 53/2007/QĐ-UBND; Quyết định 636 1999

                               

17.Đơn giá Đắk Nông

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND

                                                               

18.Đơn giá Điện Biên

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND; Quyết định 11/2006/QĐ-UBND; CV 136/SXD-CB 2012; Quyết định 58/2003/QĐ-UB

               

19.Đơn giá Đồng Nai

Quyết định 2111/QĐ-UBT 1999; Quyết định 1821/2001/QĐ-UBT; Quyết định 37/2011/QĐ-UBND; Quyết định 8777/QĐ-UBND 2006; Quyết định 8778/QĐ-UBND 2006

 

20.Đơn giá Đồng Tháp

Quyết định 49/1999/QĐ-UB; Quyết định 323/QĐ-UBND.HC 2013

                                                               

21.Đơn giá Gia Lai

Quyết định 168/2008/QĐ-UBND; Quyết định 94/2006/QĐ-UBND

                                               

22.Đơn giá Hà Giang

Quyết định 1728/2006/QĐ-UBND; Quyết định 1729/2006/QĐ-UBND; Quyết định 387/QĐ-UB 1999

               

23.Đơn giá Hà Nam

Quyết định 1623/QĐ-UBND 2012; Quyết định 31/2006/QĐ-UBND; Quyết định 32/2006/QĐ-UBND; Quyết định 33/2006/QĐ-UBND

               

24.Đơn giá Hà Nội

CV 1776 /BXD-VP 2007; Quyết định 179/2002/QĐ-UB; Quyết định 17/2008/QĐ-UBND; Quyết định 192/2006/QĐ-UBND; Quyết định 193/2006/QĐ-UBND;
Quyết định 204/2006/QĐ-UBND ; Quyết định 24/1999/QĐ-UB; Quyết định 30/2001/QĐ-UB; Quyết định 405/QĐ-UBND 2011; Quyết định 5478/QĐ-UBND 2011;
Quyết định 5479/QĐ-UBND 2011; Quyết định 5480/QĐ-UBND 2011; Quyết định 5481/QĐ-UBND 2011; Quyết định  54/2001/QĐ-UB; Quyết định 56/2008/QĐ-UBND;
Quyết định 6168/QD-UBND 2012; Quyết định 67/2008/QĐ-UBND; Quyết định 6829/QĐ-UBND 2009

               

25.Đơn giá Hà Tây

Quyết định 1349/2006/QĐ-UBND; Quyết định 1350/2006/QĐ-UBND; Quyết định 1471/2006/QĐ-UBND

                               

26.Đơn giá Hà Tĩnh

Quyết định 1195/QĐ-UB 1999; Quyết định 2451/QĐ-UBND 2010; Quyết định 3181/QĐ-UBND 2011; Quyết định 59/2006/QĐ-UBND; Quyết định 60/2006/QĐ-UBND; Quyết định 61/2006/QĐ-UBND; CV  676/UBND-XD 2008

                                               

27.Đơn giá Hải Dương

Quyết định 1178/1999/QĐ-UB; Quyết định 37/2008/UBND-VP; Quyết định 4244/2006/QĐ-UBND; Quyết định 4245/2006/QĐ-UBND; Quyết định 4246/2006/QĐ-UBND

 

28.Đơn giá Hải Phòng

Quyết định 1616/QĐ-UBND 2004; Quyết định 1617/QĐ-UBND 2004; Quyết định 1618/QĐ-UBND 2004; CV 1776/BXD–VP 2007; Quyết định 2154/QĐ-UB 2006

Quyết định 2155/QĐ-UB 2006; Quyết định 2156/QĐ-UB 2006; Quyết định 2181/QĐ-UB 2001; Quyết định 2537/QĐ-UBND 2009; Quyết định 2538/QĐ-UBND 2009;

Quyết định 2539/QĐ-UBND 2009; Quyết định 2541/QĐ-UBND 2009; Quyết định 2542/QĐ-UBND 2009; Quyết định 603/QĐ-UB 2004; Quyết định 722/QĐ-UB 1999

Quyết định 793/QĐ-UBND 2011; Quyết định 1618/QĐ-UBND 2004; Quyết định 172/QĐ-UBND 2013

                               

29.Đơn giá Hậu Giang

CV 10/SXD-KTXD 2013; CV 11/SXD-KTXD 2013; Quyết định 41/2006/QĐ-UBND; Quyết định 42/2006/QĐ-UBND; Quyết định 43/2006/QĐ-UBND

 

30.Đơn giá Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 103/2006/QĐ-UBND; CV 1776/BXD–VP BXD 2007; Quyết định 4232/QĐ-UB-QLĐT 1999; Quyết định 4845/UBND-ĐTMT 2010; Quyết định 75/2001/QĐ-UB; Quyết định 104/2006/QĐ-UBND

 

31.Đơn giá Hòa Bình

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND; Quyết định 19/2006/QĐ-UBND; CV 1776/BXD–VP BXD 2007; CV 1777/BXD–VP BXD 2007; CV 1778/BXD–VP BXD 2007; CV 1779/BXD–VP BXD                Quyết định 23/2001/QĐ-UB; Quyết định 16/2006/QĐ-UBND

                               

32.Đơn giá Hưng Yên

Quyết định 111/2006/QĐ-UBND; Quyết định 112/2006/QĐ-UBND; Quyết định 113/2006/QĐ-UBND; Quyết định 798/1999/QĐ-UB

 

33.Đơn giá Khánh Hòa

Quyết định 1340/2009/QĐ-UBND; Quyết định 1341/2009/QĐ-UBND; CV 1776/BXD–VP 2007; CV 1777/BXD–VP 2007; CV 1779/BXD–VP 2007; Quyết định  635/1999/QĐ-UB; Quyết định 31/2007/QĐ-UBND; Quyết định 32/2007/QĐ-UBND;


 Quyết định 33/2007/QĐ-UBND; Quyết định 411/QĐ-UBND 2009; Quyết định 37/2005/QĐ-BXD; Quyết định 38/2005/QĐ-BXD

 

34.Đơn giá Kiên Giang

Quyết định 1006/QĐ-UBND 2007; Quyết định 1231/UB-Quyết định ; Quyết định 1446/QĐ-UBND 2006     

                               

35.Đơn giá Kon Tum

Quyết định 24/2005/QĐ-BXD; Quyết định 28/2005/BXD; Quyết định 30/2006/QĐ-UBND; Quyết định 33/2005/BXD

               

36.Đơn giá Lai Châu

Quyết định 56/2006/QĐ-UBN; Quyết định 58/2003/QĐ-UB

                               

37.Đơn giá Lâm Đồng

Quyết định 41/2006/QĐ-UBND; Quyết định 42/2006/QĐ-UBND; Quyết định 43/2006/QĐ-UBNDQuyết định 55/1999/QĐ-UB

 

38.Đơn giá Lạng Sơn

Quyết định 121/QĐ-UBND 2013; Quyết định 19/2006/QĐ-UBND; Quyết định 60/2001/QĐ-UB; Quyết định 61/2001/QĐ-UB; Quyết định 777/QĐ-UB

 

39.Đơn giá Lào Cai

Quyết định 151/1999/QĐ-UB; Quyết định 279/2004/QĐ-UB; Quyết định 369/2006/QĐ-UBND; Quyết định 406/2008/QĐ-UBND; Quyết định 408/2008/UBND-XDCB; Quyết định 58/2006/QĐ-UBND; Quyết định 407/UBND-XDCB 2008

                               

40.Đơn giá Long An

Quyết định 2543/1999/QĐ-UB; Quyết định 60/2006/QĐ-UBND

                                               

41.Đơn giá Nam Định

Quyết định 1726/2001QĐ-UB; Quyết định 2827/2006; QĐ-UBND; Quyết định 2828/2006 QĐ-UBND; Quyết định 2829/2006 QĐ-UBND; Quyết định 693/1999/QĐUB

 

42.Đơn giá Nghệ An

Quyết định 785/2011/UBND-CN; Quyết định 786/2011/UBND-CN; Quyết định 787/2011/UBND-CN; Quyết định 8208/UBND-CN 2007; Quyết định 8209/UBND-CN 2007;

 

Quyết định 8210/UBND-CN 2007;Quyết định 89/2007/Quyết định -UBND; Quyết định 90/2007/Quyết định -UBND

                               

43.Đơn giá Ninh Bình

Quyết định 952/1999/QĐ-UB; Quyết định 1665/2006/QĐ-UBND; Quyết định 2096/2007/QĐ-UBND; Quyết định 2242/2003/QĐ-UBND; Quyết định 2246/2006/QĐ-UBND; CV 1776/BXD–VP 2007

 

44.Đơn giá Ninh Thuận

Quyết định 118/QĐ-UBND 2006; Quyết định 119/QĐ-UBND 2006

                                               

45.Đơn giá Phú Thọ

Quyết định 3571/2006/QĐ-UBND; Quyết định 3572/2006/QĐ-UBND; Quyết định 3574/2006/QĐ-UBND; Quyết định 377/2008/QĐ-UBND; Quyết định 378/2008/QĐ-UBND

Quyết định 379/2008/QĐ-UBND; Quyết định 380/2008/QĐ-UBND;

Quyết định 4324/2011/UBND-KT1; Quyết định 4325/2011/UBND-KT1; Quyết định 4326/2011/UBND-KT1; Quyết định 4327/2011/UBND-KT1; Quyết định 641/1999/QĐ-UB

                               

46.Đơn giá Phú yên

Quyết định 1012/2006/QĐ-UBND; Quyết định 1013/2006/QĐ-UBND; Quyết định 1014/2006/QĐ-UBND; Quyết định 184/2007/QĐ-UBND; Quyết định 185/2007/QĐ-UBND; Quyết định 764/QĐ-UB 1999

 

47.Đơn giá Quảng Bình

Quyết định 292/QĐ-UBND 1999; Quyết định 999/QĐ-UBND 2012; Quyết định 1001/QĐ-UBND 2012; Quyết định 24/2005/QĐ-BXD; Quyết định 28/2005/QĐ-BXD; Quyết định 33/2005/QĐ-BXD

 

48.Đơn giá Quảng Nam

Quyết định 3398/QĐ-UBND 2006; Quyết định 3399/QĐ-UBND 2006; Quyết định 48/1999/QĐ-UB

 

49.Đơn giá Quảng Ngãi

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND; Quyết định 19/2007/QĐ-UBND; Quyết định 20/2007/QĐ-UBND                                

50.Đơn giá Quảng Ninh

Quyết định 2271/BXD-VP 2008; Quyết định 2272/BXD-VP 2008; Quyết định 2273/BXD-VP 2008Quyết định 2274/BXD-VP 2008; Quyết định 3600/2012/QĐ-UBND; Quyết định 3777/2006/QĐ-UBND; Quyết định 3778/2006/QĐ-UBND; Quyết định 3779/2006/QĐ-UBND; Quyết định 778/QĐ-UB 1999

                               

51.Đơn giá Quảng Trị

Quyết định 23/UBND-CN 2008; Quyết định 24/UBND-CN 2008; Quyết định 25/UBND-CN 2008; Quyết định 581/1999/QĐ-UB; Quyết định 62/2006/QĐ-UBND; Quyết định 63/2006/QĐ-UBND; Quyết định 65/2006/QĐ-UBND               

                                               

52.Đơn giá Sóc Trăng

Quyết định 1073/QĐ.HC.99; Quyết định 2433/2006/QĐ-UBND; Quyết định 992/QĐHC-CTUBND 2006

               

53.Đơn giá Sơn La

Quyết định 1000/QĐ-UB 1999; Quyết định 2659/2010/QĐ-UBND; Quyết định 2786/2011/QĐ-UBND; Quyết định 2787/2011/QĐ-UBND; Quyết định 2788/2011/QĐ-UBND; Quyết định 2789/2011/QĐ-UBND; Quyết định 34/2004/QĐUB; Quyết định 58/2006/QĐ-UBND; Quyết định 60/2006/QĐ-UBND; Quyết định 61/2006/QĐ-UBND

 

54.Đơn giá Tây Ninh

Quyết định 24/2005/QĐ-BXD; Quyết định 28/2005/QĐ-BXD; Quyết định 33/2005/QĐ-BXD                            

55.Đơn giá Thái Bình

Quyết định 1110/QÐ-UBND 2013; Quyết định 584 1999; Quyết định 72/2006/QĐ-UBND; Quyết định 73/2006/QĐ-UBND; Quyết định 74/2006/QĐ-UBND

 

56.Đơn giá Thái Nguyên

Quyết định 1082/QĐ-UB  1999; Quyết định 2028/2001/QĐ-UB; Quyết định 2279/2006/QĐ-UBND; Quyết định 2280/2006/QĐ-UBND; Quyết định 3064/QÐ-UBND  2012; Quyết định 65/2011/QĐ-UBND

 

57.Đơn giá Thanh Hóa

Quyết định 1611/QĐ-UB  1999; Quyết định 2992/2006/QĐ-UBND; Quyết định 2993/2006/QĐ-UBND; Quyết định 3592/QĐ-UBND 2011; Quyết định 3593/QĐ-UBND 2011; Quyết định 3594/QĐ-UBND 2011; Quyết định 3595/QĐ-UBND 2011; Quyết định 3597/QĐ-UBND 2011;

 

Quyết định 3598/QĐ-UBND 2011; Quyết định 5253/UBND-CN  2007; Quyết định 5254/UBND-CN  2007; Quyết định 5255/UBND-CN 2007; Quyết định 5304/UBND-CN 2007; Quyết định 684/2004/QĐ-UB

               

58.Đơn giá Thừa Thiên Huế

Quyết định 2783/1999/QĐ-UB; Quyết định  2967/2006/QĐ-UBND; Quyết định  2969/2006/QĐ-UBND

 

59.Đơn giá Tiền Giang

Quyết định 27/1999/QĐ-UB; Quyết định 28/2005/QĐ-BXD; Quyết định  49/2006/QĐ-UBND                          

60.Đơn giá Trà Vinh

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND; Quyết định 909/QĐ-CTT 1999

                               

61.Đơn giá Tuyên Quang

Quyết định 16/2007/QĐ-UBND; Quyết định 17/2007/QĐ-UBND; Quyết định 18/2007/QĐ-UBND; Quyết định 752/QĐ-UB 1999

 

62.Đơn giá Vĩnh Long

Quyết định 1654/2006/QĐ-UBND; Quyết định 1655/2006/QĐ-UBND; Quyết định 1656/2006/QĐ-UBND; Quyết định 1785/1999/QĐ-UBT; Quyết định 384/2002/QĐ

 

63.Đơn giá Vĩnh Phúc

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND; Quyết định 2420/QĐ-UBND 2011; Quyết định 72a/2006/QĐ-UBND; Quyết định 72b/2006/QĐ-UBND; Quyết định 72c/2006/QĐ-UBND; Quyết định 997/QĐ-UB 1999

 

64.Đơn giá Yên Bái

Quyết định 188/QĐ-UBND 2006; Quyết định 2703/UBND-XD 2008; Quyết định 2704/UBND-XD 2008; Quyết định 2705/UBND-XD 2008; Quyết định 345/1999/QĐ-UB; Quyết định 82/1999/QĐ-UB


Do không có văn bản gốc để đối chiếu nên mình cũng không đảm bảo về nội dung cũng như tính chính xác của nó nhé

Pass giải nén: diendandanluat

  •  36310
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…