DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tôi muốn biết thêm về pháp luật doanh nghiệp là gì? Đặc điểm của doanh nghiệp có vốn nhà nước?

*LUẬT DOANH NGHIỆP LÀ GÌ, ÁP DỤNG VỚI AI?
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.
Điều 2. Đối tượng áp dụng  1. Các doanh nghiệp.
                                             2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ                                          chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.
 
*ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC? 
- Doanh nghiệp có vốn nhà nước: 
Doanh nghiệp có vốn nhà nước là doanh nghiệp do nhà nước đầu tư, góp vốn một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ. Ở các doanh nghiệp này, nhà nước là một chủ đầu tư, một cổ đông nắm giữ phần vốn góp từ 0% đến 100% vốn điều lệ. Nhà nước có thể là chủ sở hữ duy nhất hoặc đồng sở hữu đối với các tổ chức, cá nhân khác. Phụ thuộc vào phần vốn góp của nhà nước là dưới 50%, trên 50% hay 100% vốn điều lệ mà quyền và nghĩa vụ của nhà nước với doanh nghiệp cũng sẽ khác nhau.
- Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp có vốn nhà nước: 
– Về sở hữu: doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc sở hữu một phần hoặc toàn bộ nhà nước, phụ thuộc vào việc nhà nước góp vốn một phần hay toàn bộ vốn để thành lập doanh nghiệp.
– Về hình thức tổ chức hoạt động: Doanh nghiệp có vốn nhà nước đươc tổ chức và hoạt động theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty cổ phần. Trường hợp nhà nước đầu tư toàn bộ phần vốn thành lập thì hình thức của doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên. 
– Về tư cách pháp lý: Doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân, có tài sản độc lập, nhân danh mình tham gia các giao dịch và tự chịu trách nhiệm về tài sản của mình trong các giao dịch đó. 
– Về trách nhiệm tài sản: Doanh nghiêp có vốn nhà nước chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ phát sinh trong hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữ của doanh nghiệp. Các loại tài sản thuộc quyền sở hữu củ doanh nghiệp bao gồm: Tài sản góp vốn điều lệ của các chủ đầu tư, tài sản hình thành từ nguồn vốn vay, lợi nhuận, các loại quỹ do doanh nghiệp trích lập và các tài sản khác theo quy định của pháp luật. 
  •  1413
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…