DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tính tiền lương ngày hiện nay chia cho 26 hay 27?

Avatar

 

Đầu tiên, tiền lương nếu thỏa thuận là lương theo tháng thì trong tháng người lao động đi làm đầy đủ, dù tháng đó làm 25, 26 hay 27 ngày thì người sử dụng lao động trả đủ tiền 1 tháng lương là được, không cần chia ra hay nhân thêm gì cả.

Còn nếu người lao động có nghỉ không hưởng lương, NSDLĐ cần tính số lương 1 ngày thì chia 26 hay 27 đều được.

Vì lúc trước có quy định tại Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành như sau:

"Điều 14. Hiệu lực thi hành

...

a) Sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 4 như sau:

“c) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày”.

Theo đó, số ngày công chuẩn do doanh nghiệp lựa chọn nhưng không quá 26.

Tuy nhiên Thông tư này đã bị thay thế, không còn hiệu lực nữa, văn bản mới thì không còn quy định này, do đó, hiện nay không có văn bản nào giới hạn là chia cho số ngày công chuẩn tối đa bao nhiêu cả, NSDLĐ có thể chọn 1 ngày phù hợp và có thể chọn 27 nếu trong tháng có 27 ngày làm việc.

  •  489
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…