DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thưởng Tết của công chức, viên chức và NLĐ thông thường khác nhau ra sao?

Thưởng tết dành cho Công chức, viên chức

Thưởng tết dành cho Công chức, viên chức khác với NLĐ ra sao?

Chúng ta đều biết công chức, viên chức hiểu đơn giản là những người “hưởng lương Nhà nước”, còn người lao động sẽ được trả công bởi người sử dụng lao động, như vậy tiền thưởng Tết của những người này khác biệt như thế nào so với của người lao động?

Quy định của pháp luật về tiền làm thêm, tiền thưởng của công chức, viên chức

Hiện nay, theo Điều 12 Luật cán bộ, công chức 2008. Các quy định về tiền lương, phụ cấp của công chức sẽ được điều chỉnh theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, Khoản 2 Điều trên như sau:

“Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.”

Đối với viên chức, Điều 12 Luật viên chức 2010 có quy định:

“2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.”

Như vậy, đối với công chức, tiền thưởng có thể hiểu là “các chế độ khác”, đối với viên chức, tiền thưởng sẽ còn căn cứ vào quy chế của đơn vị người đó đang làm việc.

Cho đến nay, vẫn chưa có văn bản nào quy định về chế độ làm thêm, tiền thưởng dành riêng cho các đối tượng công chức, viên chức.

Áp dụng theo quy định nào? Thực tế ra sao?

Về cơ bản, quan hệ làm việc của công chức, viên chức cũng là một quan hệ lao động được điều chỉnh bởi Bộ luật Lao động, bởi lẽ Điều 2 Bộ luật lao động 2019 có quy định một trong những đối tượng điều chỉnh của bộ luật này là:

“Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.”

Theo đó, nếu không có văn bản quy định riêng chế độ tiền thưởng Tết cho công chức, viên chức, ta sẽ áp dụng Bộ luật Lao động – bộ luật điều chỉnh chung tất cả quan hệ lao động.

Điều 104 Bộ luật lao động 2019 quy định như sau:

“Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.”

Có thể thấy, tiền thưởng không phải là một khoản bắt buộc mà căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Tuy nhiên, một điều dễ nhận thấy là công chức, viên chức là những người làm việc trong các cơ quan liên quan đến Nhà nước, có nghĩa là một phần không nhỏ những người này chỉ thi hành công vụ (chẳng hạn như Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân,...) nên chắc chắn sẽ không thể căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh dể làm căn cứ thưởng tết.

Thực tế, tiền thưởng Tết của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp mà không có hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ do ngân sách của Nhà nước tại từng địa phương trích ra, chính vi vậy cũng phải tuân theo các chính sách tiết kiệm, chống lãng phí.

>>> Cán bộ, công chức, viên chức không được làm 12 việc này trong dịp Tết 2021

Ở mỗi tỉnh, thành phố, gần cuối năm Hội đồng Nhân dân sẽ có các Nghị quyết về ngân sách và nội dung các khoản chi, hỗ trợ công chức, viên chức đón tết (không gọi là thưởng Tết). Một số cơ quan, đơn vị khác có kế hoạch chi tiêu riêng tùy thuộc vào ngân sách, vào thu nhập tăng thêm dịp cuối năm.

Ngoài ra, những người làm việc trong các cơ quan của nhà nước và là Đảng viên còn phải thực hiện nghiêm túc hơn các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong thời gian đón Tết.

Như vậy có thể khẳng định rằng, theo quy định của pháp luật, công chức, viên chức sẽ có ít căn cứ để xét thưởng Tết hơn so với người lao động, bởi không phải cơ quan, đơn vị nào của Nhà nước cũng thực hiện việc kinh doanh sản xuất để phát sinh thu nhập.

  •  1275
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…