DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn ngang giá

Tình huống đặt ra: Trong công ty mình hiện có 1 thành viên đang thực hiện chuyển nhượng vốn cho người khác, mình có thắc mắc là khi chuyển nhượng ngang giá thì có cần phải đóng thuế TNCN không?

Căn cứ điểm khoản 4 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

Đồng thời, tại Điều 11 Thông tư này cũng nêu rõ căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể ta sẽ có công thức như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 20%

Trong đó, thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Theo đó, khi chuyển nhượng ngang giá thì giá chuyển nhượng = giá mua, tức thu nhập tính thuế sẽ bằng 0.

Như vậy, ta có thể hiểu là khi thành viên chuyển nhượng vốn góp ngang giá thì sẽ không cần phải nộp thuế TNCN.

 
  •  4559
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…