DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thủ tục xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan

Avatar

 
Kho xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu nếu muốn được xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan cần thực hiện thủ tục như thế nào? Hồ sơ bao gồm những gì và cần điều kiện gì để được xác nhận?
 
Trình tự thực hiện xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan
 
 
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan đến Tổng cục Hải quan:
 
+ Chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP
 
+ Gửi đến Tổng cục Hải quan qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan.
 
+ Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. Quá 30 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo nhưng doanh nghiệp không có phản hồi bằng văn bản, Tổng cục Hải quan có quyền hủy hồ sơ.
 
Bước 2: Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế kho xăng dầu đề nghị xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan:
 
+ Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ kho xăng dầu đề nghị xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.
 
+ Kiểm tra thực tế kho xăng dầu đề nghị xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.
 
+ Có văn bản thông báo cho doanh nghiệp khi hồ sơ hoặc thực tế kho xăng dầu đề nghị xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan không đáp ứng yêu cầu.
 
+ Cấp văn bản xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan đối với kho xăng dầu trong trường hợp đáp ứng các yêu càu theo quy định.
 
Cách thức thực hiện xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan
 
Nộp hồ sơ điện tử:
 
+ Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: https://pus.customs.gov.vn/
 
+ Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ https://pus.customs.gov.vn/
 
Thành phần hồ sơ xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan
 
+  Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan
 
+ Sơ đồ thiết kế khu vực kho, thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài, vị trí các kho, bồn, bể chứa, vị trí lắp đặt hệ thống camera
 
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan công an cấp
 
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Tổng cục Hải quan hoàn thành việc kiểm tra tra hồ sơ, thực tế kho xăng dầu. 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ, thực tế kho xăng dầu, Tổng cục Hải quan có văn bản xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan hoặc có văn bản trả lời doanh nghiệp nếu chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan
 
+) Có phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý lưu giữ, kết xuất dữ liệu trực tuyến cho cơ quan hải quan vê tên hàng, chủng loại, nguồn gốc, số lượng, thời điểm hàng hóa đưa vào, đưa ra, lưu giữ tại các bồn bể trong kho xăng dầu chi tiết theo tờ khai hải quan để thực hiện Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động.
 
Quy định này không áp dụng đối với các kho xăng dầu quân đội có chứa chung hàng nhập kinh doanh với hàng phục vụ quốc phòng
 
+) Có thiết bị đo mức bồn, bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn kho với cơ quan hải quan.
 
Đối với kho xăng dầu quân đội, chỉ kết nối trực tuyến với đơn vị quản lý do Bộ Quốc phòng quy định.
 
+) Có hệ thống camera đáp ứng kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan; đảm bảo quan sát được vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ) toàn cảnh khu vực kho, giám sát được mọi hoạt động đưa hàng hóa và phương tiện vận tải vào, ra kho xăng dầu. Dữ liệu về hình ảnh camera lưu giữ tối thiểu 06 tháng.
 
Đối với kho xăng dầu có đường ống bơm xăng dầu ngoài khơi không thể lắp đặt hệ thống camera tại khu vực phao neo đậu cách xa bờ, doanh nghiệp kinh doanh kho phải đảm bảo điều kiện làm việc để công chức hải quan giám sát trực tiếp.
 
Quy định này không áp dụng đối với các kho xăng dầu quân đội có chứa chung hàng nhập kinh doanh với hàng phục vụ quốc phòng
  •  147
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…