DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Avatar

 

Câu hỏi: Tên công ty/doanh nghiệp có được thay đổi hay không? Trình tự, thủ tục?

Trả lời:

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp sẽ được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp sẽ bao gồm: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ,… Việc đổi tên doanh nghiệp là thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 31 Luật doanh nghiệp 2014, Điều 41 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì tên doanh nghiệp có thể được thay đổi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi. Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Nội dung Thông báo bao gồm:        

Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

Tên dự kiến thay đổi;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Quyết định/ Biên bản họp phải ghi rõ việc thay đổi tên doanh nghiệp.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

  •  1673
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…