DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thứ tự hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Văn bản quy phạm pháp luật có 3 đặc trưng cơ bản là: mang tính bắt buộc chung, do cơ quan, cá nhân có thẩm quyền ban hành và được Nhà nước đảm bảo thực hiện.

Vậy những văn bản nào được xem là văn bản quy phạm pháp luật? Do ai ban hành? Và thứ tự hiệu lực pháp lý giữa chúng như thế nào?

Dưới đây là bảng tóm tắt các văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền ban hành cũng như thứ tự hiệu lực giữa chúng. Hy vọng cần thiết cho những ai đã và đang học luật.

STT

Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền ban hành

Loại văn bản

1                

Quốc hội

- Hiến pháp

- Bộ luật, luật

­ - Nghị quyết

2                

Ủy ban thường vụ Quốc hội

- Pháp lệnh

- Nghị quyết

3                

Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Nghị quyết liên tịch

4                

Chủ tịch nước

- Lệnh

- Quyết định

5                

Chính phủ

- Nghị định

6                

Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Nghị quyết liên tịch

7                

Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định

8                

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

- Nghị quyết

9                

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

- Thông tư

10            

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Thông tư liên tịch

11            

Tổng Kiểm toán nhà nước

- Quyết định

12            

Hội đồng nhân dân các cấp

- Nghị quyết

13            

Ủy ban nhân dân các cấp

- Quyết định

Ngoài ra, Điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn bao gồm văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

  •  47390
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…