DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thay đổi mục đích sử dụng của các tầng có cần làm thủ tục gì bên phòng cháy chữa cháy không?

Theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP: Trụ sở cơ quan nhà nước các cấp cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên thuộc Danh mục dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. (Phụ lục V)


Theo Khoản 3 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì công trình Phụ lục V khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng thì phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Điều 13. Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

3. Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy:

b) Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;

…”

Nếu công ty thuộc trường hợp trên, thì phải làm lại thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo hướng dẫn tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Nếu công trình không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V khi thay đổi tính chất sử dụng vẫn phải thiết kế bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy nhưng không bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

  •  490
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…