DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thân nhân liệt sĩ được miễn giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sang đất ở không?

Avatar

 

Thân nhân liệt sĩ bao gồm những đối tượng nào? Thân nhân liệt sĩ có được miễn giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sang đất ở không? Hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất gồm những gì? Bài viết sau sẽ giải đáp những thắc mắc trên.

(1) Thân nhân liệt sĩ bao gồm những đối tượng nào?

Căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 thì liệt sĩ được xem là người có công với cách mạng. 

Theo đó đó, thân nhân liệt sĩ sẽ bao gồm những đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.

(2) Thân nhân liệt sĩ có được miễn giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sang đất ở không?

Trường hợp miễn:

Căn cứ theo Điểm đ Khoản 1 Điều 104 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định về chế độ miễn tiền sử dụng đất như sau:

“1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau:

đ) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.”

Như vậy, thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng sẽ được Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở.

Trường hợp giảm:

Tại Điểm d Khoản 3 Điều 105 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định về chế độ giảm tiền sử dụng đất như sau:

“3. Giảm 70% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau:

d) Thân nhân liệt sĩ.”

Từ dẫn chiếu quy định nêu trên, có thể thấy nhân thân của liệt sĩ sẽ được giảm 70% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước nước giao đất ở.

(3) Hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất gồm những gì?

Căn cứ theo Điều 60 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định Hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất sẽ bao gồm những giấy tờ như sau:

- Văn bản đề nghị theo Mẫu số 01/MGTH được ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/04/20/mau-01.doc Mẫu số 01/MGTH

- Giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng.

- Quyết định hoặc văn bản theo quy định của pháp luật về miễn, giảm tiền sử dụng đất của UBND cấp tỉnh hoặc của cơ quan được UBND cấp tỉnh uỷ quyền, phân cấp.

Về cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư 76/2014/TT-BTC có quy định trường hợp nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất sẽ được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

  •  212
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…