DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thẩm quyền xử phạt VPHC của chủ tịch UBND cấp xã lĩnh vực đất đai

Tại địa phương có trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây hàng năm sang đất phi nông nghiệp. Vậy thì Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền áp dụng những biện pháp khắc phục hậu quả nào? Và sau này có thẩm quyền cưỡng chế trường hợp đó không?

Theo quan điểm cá nhân mình:

Thứ nhất: Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch UBND cấp xã trong lĩnh vực đất đai được quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định 91/2019/NĐ-CP

"Điều 31. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm…”

Như vậy, theo quy định trên thì Chủ tịch UBND cấp Xã có thể áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Thứ hai: Về thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế. Điểm a khoản 1 Điều 87 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 có quy định

"Điều 87. Thẩm quyền quyết định cưỡng chế

1. Những người sau đây có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế:

a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp;"

Như vậy, nếu hành vi đó thuộc thẩm quyền xử lý vi phạm của chủ tịch UBND cấp Xã, thì sau đó chủ tịch UNND cấp Xã có thể ra quyết định cưỡng chế thi hành nếu người vi phạm không tự giác thực hiện theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Xin ghi nhận thêm ý kiến tham khảo.

  •  2543
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…