DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tham gia BHYT khi nghỉ việc không lương được không?

Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017:

"Điều 42. Quản lý đối tượng

4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH."

Theo quy định thì chỉ nói đối với trường hợp không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó, đối với bảo hiểm y tế không đề cập cụ thể là việc đóng như thế nào, có được đóng theo đơn vị lao động hay là đóng theo đối tượng hộ gia đình. Hiện nay có các câu trả lời của cơ quan bảo hiểm về việc đóng bảo hiểm y tế khi nghỉ không hưởng lương.

BHXH TP Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

1. Khi nghỉ không lương:

- Không thuộc đối tượng tham gia BHTN, BHXH bắt buộc.

- Nếu người lao động không trả thẻ BHYT thì phải đóng tiền BHYT cho thời gian này và được sử dụng thẻ BHYT khám chữa bệnh. Được tính thời gian tham gia BHYT liên tục 5 năm (nếu có).

- Được tham gia BHXH tự nguyện để cộng nối thời gian, tuy nhiên thời gian tham gia BHXH khi giải quyết chế độ BHXH được cộng dồn nên nếu không tham gia BHXH tự nguyện 3 tháng về nguyên tắc không ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHXH.

BHXH TP Đà Nẵng trả lời như sau:

Căn cứ Điều 15 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008, Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014:

Việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo nhóm đối tượng người lao động và người sử dụng lao động đóng căn cứ trên quan hệ lao động, vì vậy khi nghỉ không lương, bạn không phải là đối tượng tham gia BHYT ở công ty nên không thể tham gia theo nhóm đối tượng này. Bạn có thể tham gia BHYT hộ gia đình ngay tháng nghỉ việc thì thẻ BHYT sẽ có giá trị từ thời điểm bạn nộp tiền chứ không phải sau một tháng như bạn trình bày. Khi bạn đi làm lại thì bạn sẽ được thoái trả chi phí tham gia BHYT hộ gia đình của những tháng không sử dụng kể từ tháng bạn đi làm lại.

Như vậy, tùy từng cơ quan bảo hiểm tại địa phương sẽ có hướng dẫn về đóng bảo hiểm y tế khác nhau trong trường hợp nghỉ không hưởng lương. Do đó, trường hợp này liên hệ tới cơ quan bảo hiểm tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

  •  9914
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…