DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Số thuế trên hóa đơn có được ghi lẻ không?

Theo điểm g khoản 1 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC (Điểm này được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC):
 
"Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập
 
1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.
...
g) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính; số lượng; đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Trường hợp tổ chức kinh doanh có sử dụng phần mềm kế toán theo hệ thống phần mềm của công ty mẹ là Tập đoàn đa quốc gia thì chỉ tiêu đơn vị tính được sử dụng bằng tiếng Anh theo hệ thống phần mềm của Tập đoàn."
 
Hiện tại không có quy định nào mà ghi đơn giá hay ghi số thuế phải là số chẵn. Số thuế thì cứ lấy tổng giá trị nhân với thuế suất, nếu ra số lẻ thì làm tròn theo Điều 4 Nghị định 174/2016/NĐ-CP:
 
"Điều 4. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán
...
6. Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toán được làm tròn số bằng cách: Chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng 5 trở lên thì được tăng thêm 1 đơn vị; nếu nhỏ hơn 5 thì không tính."
 
  •  3720
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…