DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Sẽ có quy định chi tiết 5 trường hợp được nộp thuế bằng ngoại tệ

5 Trường hợp được nộp thuế bằng ngoại tệ

5 trường hợp được nộp thuế bằng ngoại tệ - Minh họa

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuếNghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế. Một trong những điểm mới nổi bật của Thông tư này là việc khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ.

Cho đến nay chưa có văn bản cụ thể quy định các trường hợp được khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ, mà mới có quy định tại một số Thông tư hướng dẫn đặc thù.

Những Thông tư trên bao gồm: Thông tư 56/2008/TT-BTC, Thông tư 176/2014/TT-BTC, Thông tư 36/2016/TT-BTC hướng dẫn đồng tiền khai thuế, nộp thuế đối với hoạt động dầu khí; Thông tư 38/2015/TT-BTC hướng dẫn đồng tiền nộp thuế đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu).

Tại Khoản 1 Điều 4 dự thảo Thông tư tổng hợp tất cả các trường hợp được khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ và loại đồng tiền ngoại tệ theo từng trường hợp tương ứng với nội dung giao Bộ Tài chính hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 7 Luật quản lý thuế. Do đó, ngoài hai trường hợp đã có quy định nêu trên, Dự thảo bổ sung thêm 03 trường hợp, cụ thể như sau:

(1) Đồng tiền khai thuế và nộp thuế đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí là ngoại tệ tự do chuyển đổi (gồm: Thuế tài nguyên, Thuế TNDN; Phụ thu đối với phần dầu lãi được chia khi giá dầu thô biến động tăng; Tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia; Tiền hoa hồng dầu, khi; Tiền thu về đọc và sử dụng tài liệu dầu, khí; Thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí; Thuế đặc biệt, khoản phụ thu và thuế TNDN từ kết dư phần dầu để lại của hoạt động dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1)..

(2) Đồng tiền khai và nộp phí, lệ phí và các khoản thu khác do của các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu là ngoại tệ tự do chuyển đổi.

(3) Đồng tiền khai và nộp phí, lệ phí đối với các cơ quan, tổ chức được phép thu phí, lệ phí bằng ngoại tệ là ngoại tệ tự do chuyển đổi.

(4) Đồng tiền khai thuế và nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của nhà cung cấp ở nước ngoài theo quy định này là ngoại tệ tự do chuyển đổi.

(5) Đồng tiền khai thuế và nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng ngoại tệ thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).”

Ngoài ra, dự thảo còn có quy định Về tỷ giá thực tế đối với trường hợp NNT hạch toán kế toán bằng ngoại tệ.

Xem chi tiết Dự thảo Thông tư tại file đính kèm. 

  •  1699
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…