DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Sau khi từ chức công chức được hưởng chế độ thế nào?

Avatar

 

Tham khảo>>>Cán bộ, công chức nên biết 17 thay đổi này từ 1/7/2019;


Công chức đang trong nhiệm kỳ cảm thấy mình không còn đủ năng lực, sức khỏe để tiếp tục công tác. Họ có thể gửi đơn từ chức đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét. Nếu được chấp thuận thì họ sẽ được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định;

Theo Điều 54, Luật cán bộ công chức 2008, thì công chức lãnh đạo, quản lý có thể từ chức trong các trường hợp sau: 

- Không đủ sức khỏe;
 
- Không đủ năng lực, uy tín;
 
- Theo yêu cầu nhiệm vụ;
 
- Vì lý do khác..
 
Được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định như sau:
a) Công chức tự nguyện, chủ động xin từ chức để chuyển giao vị trí lãnh đạo, quản lý;
 
b) Công chức nhận thấy không đủ sức khỏe, năng lực, uy tín để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao;
 
c) Công chức nhận thấy sai phạm, khuyết điểm của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc của cấp dưới có liên quan đến trách nhiệm của mình;
 
d) Công chức có nguyện vọng xin từ chức vì các lý do cá nhân khác.

Do đó, nếu thuộc các trường hợp trên công chức Khi có quyết định từ chức sẽ được hưởng chế độ, chính sách sau từ chức như sau: Căn cứ Điều 44, Nghị định 24/2010/NĐ-CP;

Trường hợp

Mức hưởng

- Công chức tự nguyện, chủ động xin từ chức để chuyển giao vị trí lãnh đạo, quản lý;

- Công chức nhận thấy không đủ sức khỏe, năng lực, uy tín để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao;

Được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ theo quy định;

 

Trường hợp thời hạn giữ chức vụ còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong 06 tháng, kể từ ngày có quyết định từ chức.

- Công chức nhận thấy sai phạm, khuyết điểm của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc của cấp dưới có liên quan đến trách nhiệm của mình;

- Công chức có nguyện vọng xin từ chức vì các lý do cá nhân khác.

Được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày có quyết định từ chức.

Vậy, có thể thấy nếu công chức từ chức và đã có quyết định của cấp có thẩm quyền thì vẫn được bảo lưu phụ cấp chức vụ. Thời gian bảo lưu tùy vào lý do xin từ chức và thời gian đã giữ chức vụ trước đó.
  •  1279
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…