DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Rừng ở Việt Nam được phân loại như thế nào theo quy định pháp luật?

Avatar

 

Rừng là một phần quan trọng của tự nhiên cho nên việc bảo vệ là rất cần thiết. Cho nên pháp luật quy định về việc rừng ở Việt Nam được phân loại như thế nào? Đồng thời thì rừng ở Việt Nam khi muốn chuyển loại thì cần có những điều kiện gì?

Rừng ở Việt Nam được phân loại như thế nào theo quy định pháp luật?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Lâm nghiệp 2017 về phân loại rừng như sau:

- Căn cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu, rừng tự nhiên và rừng trồng được phân thành 03 loại như sau:

+ Rừng đặc dụng;

+ Rừng phòng hộ;

+ Rừng sản xuất.

- Rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, tín ngưỡng, danh lam thắng cảnh kết hợp du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng, giải trí trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng; cung ứng dịch vụ môi trường rừng bao gồm:

+ Vườn quốc gia;

+ Khu dự trữ thiên nhiên;

+ Khu bảo tồn loài - sinh cảnh;

+ Khu bảo vệ cảnh quan bao gồm rừng bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; rừng tín ngưỡng; rừng bảo vệ môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

+ Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; vườn thực vật quốc gia; rừng giống quốc gia.

- Rừng phòng hộ được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét, lũ ống, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cung ứng dịch vụ môi trường rừng; được phân theo mức độ xung yếu bao gồm:

+ Rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư; rừng phòng hộ biên giới;

+ Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển.

- Rừng sản xuất được sử dụng chủ yếu để cung cấp lâm sản; sản xuất, kinh doanh lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

- Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chí xác định rừng, phân loại rừng và Quy chế quản lý rừng.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết tiêu chí xác định mức độ xung yếu của rừng phòng hộ.

Như vậy, theo quy định pháp luật được chia làm 3 loại rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

Rừng ở Việt Nam khi muốn chuyển loại thì cần có những điều kiện gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Lâm nghiệp 2017 về chuyển loại rừng như sau:

- Việc chuyển loại rừng này sang loại rừng khác phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp;

+ Đáp ứng các tiêu chí phân loại rừng;

+ Có phương án chuyển loại rừng.

- Thẩm quyền quyết định chuyển loại rừng được quy định như sau:

+ Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển loại rừng đối với khu rừng do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển loại rừng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương chuyển loại rừng.

Như vậy, việc chuyển loại rừng thì cần phải có những điều kiện như: Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp; Đáp ứng các tiêu chí phân loại rừng; Có phương án chuyển loại rừng.

Trình tự thủ tục chuyển loại rừng sẽ thực hiện như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 40 Nghị định 156/2018/NĐ-CP về trình tự, thủ tục chuyển loại rừng như sau:

- Đối với khu rừng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

+ Chủ rừng gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 02 bộ hồ sơ đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với khu rừng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Hồ sơ gồm: văn bản đề nghị của chủ rừng; phương án chuyển loại rừng;

+ Chủ rừng gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 02 bộ hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với khu rừng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Hồ sơ gồm: văn bản đề nghị của chủ rừng; phương án chuyển loại rừng;

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì thẩm định; báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển loại rừng;

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển loại rừng;

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chuyển loại rừng.

- Đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập

+ Chủ rừng gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 02 bộ hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hồ sơ gồm: văn bản đề nghị của chủ rừng, phương án chuyển loại rừng;

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân cấp tỉnh xem xét;

+ Trước 15 ngày của kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định chủ trương chuyển loại rừng. Sau 15 ngày của kỳ họp, Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết về chủ trương chuyển loại rừng;

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi có quyết định chủ trương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển loại rừng.

Như vậy, trình tự thủ tục chuyển loại rừng sẽ được chia thành 2 trường hợp là rừng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. Cần phải xác định chính xác loại rừng để thực hiện thủ tục chuyển loại rừng cho phù hợp.

Từ những căn cứ nêu trên, có thể thấy rừng là tài nguyên thiên nhiên mà mọi cá nhân, tổ chức đều phải góp phần bảo vệ và phát triển. Trường hợp muốn chuyển loại rừng thì phải đảm bảo thỏa mãn điều và thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo luật định.

 

  •  3249
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…