DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quyết định xử phạt hành chính được “số hóa” từ năm 2016

Theo thông tin nhận được từ Chính phủ, từ năm 2016, các Quyết định xử phạt hành chính sẽ được cập nhật trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử phạt hành chính, trong đó, cập nhật tất cả các thông tin  liên quan đến Quyết định xử phạt hành chính nhằm tạo một chuẩn mực chung thống nhất quản lý trên cả nước.

du thao Nghi dinh CSDL VPHC

Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử phạt hành chính sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính:

Nếu là cá nhân:

  + Họ và tên.

  + Ngày, tháng, năm sinh.

  + Số định danh cá nhân hoặc Số CMND hoặc số chứng minh Công an nhân dân hoặc số chứng minh quân nhân/Hộ chiếu (nếu có).

  + Giới tính.

Nếu là tổ chức:

  + Tên tổ chức.

  + Địa chỉ trụ sở.

  + Mã số (đối với doanh nghiệp) hoặc số Giấy chứng nhận đầu tư.

  + Họ và tên người đứng đầu tổ chức.

- Số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Hành vi vi phạm; Hình thức xử phạt, mức phạt; Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có).

- Cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, chức danh của người ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

2. Thi hành Quyết định xử phạt, thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có)

- Hoãn thi hành, đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có).

- Giảm, miễn tiền phạt; nộp tiền phạt nhiều lần (số tiền đã nộp phạt, số tiền chưa nộp phạt (nếu có).

- Cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có).

- Thời điểm chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Khiếu nại, khởi kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có).

3. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính

- Họ và tên người vi phạm; Ngày, tháng, năm sinh; Số định danh cá nhân hoặc Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (nếu có); Giới tính.

- Số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Hành vi vi phạm.

- Biện pháp xử lý hành chính bị áp dụng.

- Thời hạn áp dụng.

- Hoãn, miễn; giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Thời điểm chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Cơ quan hoặc cơ quan của người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, chức danh của người ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Khiếu nại, khởi kiện quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính (nếu có).

4. Áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình

- Họ và tên người chưa thành niên; Ngày, tháng, năm sinh; Số định danh cá nhân hoặc Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (nếu có); Giới tính.

- Số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình.

- Lý do áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình.

- Thời hạn áp dụng, ngày thi hành quyết định.

- Tên tổ chức, cá nhân phối hợp giám sát.

- Thời điểm chấm dứt áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình (nếu có); lý do của việc chấm dứt; biện pháp xử lý tiếp theo.

- Thời điểm chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình.

- Cơ quan của người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình; chức danh của người ra Quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình.

- Khiếu nại, khởi kiện quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình (nếu có).

Các cơ quan có thẩm quyền xử phạt, thi hành quyết định có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin

Sau khi lập Quyết định xử phạt, thi hành quyết định xử phạt, trong hạn 02 ngày làm việc, các cơ quan này có trách nhiệm chuyển thông tin cho bộ phận tiếp nhận do mình tổ chức để cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Riêng với vùng sâu, vùng xa, miền núi, thời hạn này được kéo dài không quá 04 ngày làm việc.

Bộ phận tiếp nhận sau khi kiểm tra thông tin phải đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn để tránh cập nhật trùng lặp sẽ tiến hành cập nhật thông tin tại Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Xem thêm nội dung tại dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về vi phạm hành chính.

  •  7612
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…