DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quyết định 26/QĐ-VKSTC: Ban hành mới tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý ngành kiểm sát

Quyết định 26/QĐ-VKSTC: Ban hành mới tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý ngành kiểm sát

Ngày 10/2/2020 VKSTC ban hành Quyết định 26/QĐ-VKSTC về việc ban hành quy định tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành kiểm sát.

Quyết định 26 quy định:

* Chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm:

- Phó Viện trưởng VKSNDTC

- Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSNDCC

- Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương

- Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh)

- Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện nghiệp vụ và tương đương thuộc VKSNDCC

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương

- Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện)

* Đối với chức danh tư pháp gồm;

- Kiểm sát viên VKSNDTC

- KSV cao cấp

- Điều tra viên cao cấp

- Kiểm tra viên cao cấp

- Kiểm sát viên trung cấp

- Điều tra viên trung cấp

- Kiểm tra viên chính

- Kiểm sát viên sơ cấp

- Điều tra viên sơ cấp

- Kiểm tra viên

- Cán bộ điều tra

Đơn cử, đối với tiêu chuẩn về chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh) được quy định như sau:

a) Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh là người đứng đầu Viện kiểm sát hân dân tỉnh; là chức vụ lãnh đạo, quản lý, đồng thời là chức danh tư pháp; có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và cấp dưới trực thuộc, tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao;

b) Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh là người giúp việc cho người đứng đầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; là chức vụ lãnh đạo, quản lý, đồng thời là chức danh tư pháp; có trách nhiệm giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh phụ trách, chỉ đạo một số đơn vị, lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Ngạch công chức: Kiểm sát viên trung cấp trở lên.

- Trình độ và điều kiện khác:

a) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật trở lên;

b) Có trình độ cử nhân hoặc cao cấp lý luận chính trị.

Quyết định có hiệu  lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 04/QĐ-VKSTC-V15

Mời bạn xem chi tiết văn bản tại file đính kèm:

  •  2705
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…