DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quy trình về tách thửa đất thổ cư 2019

 

Quy trình về tách thửa đất thổ cư 2019

>>> Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất ở của 63 tỉnh, thành [MỚI NHẤT]

Quá trình tách thửa đất chính là quy trình phân chia quyền sở hữu đất đai từ một người đứng tên, chịu trách nhiệm sang nhiều đối tượng khác nhau. Việc tách thửa phải được thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật.

Diện tích tối thiểu để tách thửa chính là cơ sở pháp lý để xác định liệu thửa đất đó có đủ điều kiện để tách thửa hay không. Dưới đây là một số thông tin có liên quan đến việc quy định về tách thửa đất thổ cư, mọi ngươi tham khảo nhé!

1. Điều kiện tách thửa đất:

Việc quy định diện tích tách thửa tối thiểu là bao nhiêu sẽ phụ thuộc ở từng khu vực, từng vùng miền khác nhau. 

Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, điều kiện để chủ thể thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm:

-  Đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ một số trường hợp quy định tại Khoản 3 điều 186 và Khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai 2013

-  Đất không có tranh chấp

-  Quyền sử dụng đất đang không bị kê biên để đảm bảo thi hành án

-  Đất trong thời hạn sử dụng đất.

Đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa

Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa đất thổ cư gồm:

-  Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK của từng hộ gia đình, cá nhân; đính kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT

-  Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất đang thế chấp tại tổ chức tín dụng;

-  Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

-  Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt;

-  Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án “dồn điền đổi thửa” (nếu có).

Tiếp theo: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Các trường hợp nào sẽ không được tách thửa đất thổ cư?

3. Chi phí tách thửa đất thổ cư bao nhiêu?

Chi phí tách thửa đất thổ cư có thể là vài triệu đồng hoặc vài chục triệu đồng, tùy từng diện tích đất được tách thửa và tùy theo giá đất tại thời điểm tách thửa.

4. Thẩm quyền:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu tách thửa đất thổ cư

  •  35517
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…