DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quy định về chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

Avatar

 
Ngày 16/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 65/2019/TT-BTC quy định các nội dung liên quan đến chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm, theo đó:
 
Đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được quy định như sau:
 
- Hình thức đào tạo:
 
+ Đào tạo tại các cơ sở đào tạo.
 
+ Tự học.
 
- Nội dung đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm bao gồm:
 
+ Phần kiến thức chung:
 
++ Các quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh bảo hiểm;
 
++ Nguyên lý cơ bản về bảo hiểm.
 
+ Phần kiến thức chuyên môn:
 
++ Đối với chứng chỉ tư vấn bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quy trình tư vấn về chương trình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng hạn chế tổn thất.
 
++ Đối với chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về quản lý rủi ro; quy trình đánh giá rủi ro.
 
++ Đối với chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quy trình giám định tổn thất bảo hiểm.
 
++ Đối với chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quy trình giải quyết bồi thường bảo hiểm.
 
Thông tư 65/2019/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2019.
  •  1038
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…