DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quy định ghi nợ tiền sử dụng đât?

Avatar

 

Tôi  thấy có vấn đề thắc mắc về Nghị định 79:

Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 (Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ 10/12/2019. Tại Điều 2 quy định:

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

1. Hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật từng thời kỳ mà đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì thực hiện như sau:

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm 2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2021. Quy định này không áp dụng đối với số tiền sử dụng đất thanh toán nợ mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước. Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Như vậy có phải các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất từ trước ngày 01/3/2016 (đến 10/12/2019 chưa thanh toán nợ) đều có thể kéo dài thời gian trả nợ đến 28/02/2021 và được tính theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp GCN mà không phân biệt trên 5 năm (ví dụ ghi nợ tại thời điểm tháng 8/2014) hay dưới 5 năm.

Nếu đúng như vậy thì điều này có phần bất cập, bởi những người đến nay đến hạn thanh toán nợ (đủ 5 năm) lại được kéo dài thêm hơn 1 năm (thành hơn 6 năm) mới thực hiện thanh toán nợ; chưa nói tới có trường hợp thanh toán nợ cách đây mấy ngày (do họ chưa có thông tin NĐ 79) nhưng quá hạn 5 năm phải thanh toán nợ theo giá đất tại thời điểm thanh toán (chênh lệch tăng so với số tiền nợ).

  •  1173
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…