DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quy chế phối hợp khởi kiện ra Tòa các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

Chiều hôm ngày 19/9, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành lễ ký kết Quy chế phối hợp 3601/QCPH-TLĐ-BHXH trong trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra Tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Quy chế phối hợp khởi kiện ra Tòa án vi phạm BHXH

Cụ thể, Quy chế này bao gồm 3 chương, 10 điều nhằm mục đích bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tập thể người lao động.

Ngành BHXH có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần cho việc khởi kiện, gồm:

- Danh sách của các đơn vị nợ tiền BHXH (Số tiền phải đóng; Số tiền nợ; Thời gian nợ; Tiền lãi chậm đóng BHXH)

- Hồ sơ xác định nợ theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015.

- Cập nhật tình hình nợ và tình trạng áp dụng các biện pháp xử lý khác đối với các đơn vị sử dụng lao động mà tổ chức công đoàn đã gửi danh sách thông báo cho cơ quan BHXH trước khi khởi kiện đến tháng trước thời điểm nộp đơn khởi kiện.

- Danh sách của đơn vị sử dụng lao động mà cơ quan BHXH đã áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính (nếu có).

- Thông tin khác của đơn vị sử dụng lao động và người lao động do cơ quan BHXH quản lý để phục vụ việc khởi kiện hoặc theo yêu cầu của Tòa án (nếu có).

Phía Tổ chức Công đoàn cung cấp danh sách đơn vị sử dụng lao động chuẩn bị bị khởi kiện để cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu, cập nhật tình hình nợ và việc áp dụng các biện pháp xử lý khác đối với đơn vị sử dụng lao động.

Đồng thời, công đoàn các cấp phải thông báo tình hình và kết quả khởi kiện các đơn vị nợ BHXH tại địa phương cho cơ quan BHXH cùng cấp.

Ngoài ra, việc cung cấp, trao đổi thông tin sẽ bằng văn bản và qua mạng internet.

Nếu là thông tin cung cấp định kỳ hàng quý: thực hiện trước ngày 25 tháng đầu quý sau.

Nếu là thông tin cung cấp không định kỳ: thời hạn ghi trong văn bản yêu cầu.

Tuy nhiên, từ 01/01/2016, Luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực thi hành, Tòa án các cấp không thụ lý đơn khởi kiện của cơ quan BHXH đòi nợ BHXH (hướng dẫn nêu tại Công văn 105/TANDTC-PC&QLKH ngày 14/04/2016) dẫn đến tình trạng nợ đọng BHXH đến nay gần 300 tỷ đồng chưa được giải quyết xảy ra gián đoạn trong bảo vệ lợi ích của người lao động.

Do vậy, trên tinh thần Quy chế này sẽ giúp người lao động bằng việc cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan để khởi kiện ra Tòa án các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

  •  20497
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…