DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Phụ cấp xăng xe cho NLĐ có tính vào thuế TNCN không?

Hiện nay, người lao động quan tâm nhiều hơn về quyền và lợi ích của mình trong quá trình lao động. Theo đó, phần lớn người lao động và người sử dụng lao động thắc mắc về khoản tiền phụ cấp xăng xe của mình liệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Bài viết sẽ giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc này.

 

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

 

Khái niệm cụ thể về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chưa xuất hiện trong các văn bản Pháp luật của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, dựa trên Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (Sửa đổi, bổ sung trong năm 2018) cũng như một số nghị định, thông tư hướng dẫn, có thể hiểu:

 

Thuế TNCN là thuế trực thu, nghĩa là được tính căn cứ dựa trên thu nhập của người nộp thuế khi đã trừ đi các khoản thu nhập được tính miễn thuế và các khoản giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân cùng các văn bản, hướng dẫn liên quan.

 

Thuế này thu vào một số khoản thu nhập cao chính đáng của cá nhân nhằm thực hiện việc điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, góp phần thực hiện công bằng xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

 

phu-cap-xang-xe-co-tinh-thue-tncn

 

Phụ cấp xăng xe có phải đóng thuế TNCN không?

 

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 có quy định thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động thuộc thu nhập chịu thuế theo quy định.

 

Đồng thời, theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm:

- Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

- Các khoản phụ cấp, trợ cấp (trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013).

...

- Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức…

 

Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước....

 

Như vậy phụ cấp xăng xe là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Vì các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do doanh nghiệp trả mà người lao động được hưởng dưới mọi hình thức đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân. 

 

Ngoài ra các quy định về các khoản phụ cấp, hỗ trợ được miễn thuế thu nhập cá nhân cũng không có nói đến khoản phụ cấp xăng xe được miễn thuế thu nhập cá nhân. Nếu là khoản hỗ trợ xăng xe, đi lại trong quá trình đi công tác đây là công tác phí thì được miễn thuế thu nhập cá nhân nhưng phải theo mức quy định của Doanh nghiệp theo khoản 2.9 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

 

Ngoài ra tại Công văn 2192/TCT-TNDN ngày 25/5/2017 của tổng cục thuế trả lời: Trường hợp doanh nghiệp trả khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên phục vụ cho việc đi lại của cá nhân thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân chịu thuế.

 

Đồng thời, Công văn 79557/CT-TTHT ngày 03/12/2018 cũng quy định về khoản phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe, phụ cấp chuyên cần: Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

 

Như vậy, phụ cấp xăng xe là khoản chịu thuế TNCN. Vì các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do doanh nghiệp trả mà người lao động được hưởng dưới mọi hình thức đều phải chịu thuế TNCN. 

 

Phụ cấp này được quy định phải chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Điều này đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của người lao động đối với các giá trị lợi ích, thu nhập nhận về trong hoạt động nghề nghiệp.

 

Ngoài ra các quy định về các khoản phụ cấp, hỗ trợ được miễn thuế TNCN cũng không nói đến khoản phụ cấp xăng xe có được miễn thuế TNCN. Miễn thuế có thể được xác định trong hoạt động của doanh nghiệp nếu đảm bảo các quy định của pháp luật liên quan.

 

Còn đối với người lao động, nếu nhận được các phụ cấp này, họ phải đóng thuế theo quy định. Đây là nghĩa vụ phải tuân thủ với các thu nhập khác ngoài tiền công, tiền lương.

  •  4891
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…