DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Nói lắp, nói ngọng có được tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Căn cứ Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP), có quy định:

Nói lắp:

+ Lặp từ (Ví dụ: Con bò bò … bò sữa): Điểm 3

+ Kéo dài từ (Ví dụ: C…o…n bò sữa): Điểm 4

+ Mất từ (Ví dụ: Con ….. sữa): Điểm 5

Nói ngọng:

+ Người nghe hiểu 75% đến dưới 100% từ: Điểm 3

+ Người nghe hiểu 50 đến dưới 75% từ: Điểm 4

+ Người nghe hiểu 20% đến dưới 50% từ: Điểm 5

+ Người nghe hiểu dưới 20% từ: Điểm 6

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe của công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau:

- Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

- Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

- Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

- Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

- Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

- Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Như vậy, trường hợp nói lắp sẽ có sức khỏe loại 3, 4, 5 (tùy mức độ); trường hợp nói ngọng sẽ có sức khỏe loại 3, 4, 5, 6 (tùy mức độ).

Và Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP có quy định về tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển quân như sau:

Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Từ các quy định nêu trên, người nói lắp, nói ngọng có sức khỏe loại 3 thì vẫn có khả năng được tham gia nghĩa vụ quân sự. Những trường hợp khác thì không đủ điều kiện để tham gia.

  •  1483
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…