DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Những thông tin mà NSDLĐ phải công khai với NLĐ là gì?

Avatar

 

Trong quá trình lao động, người lao động (NLĐ) cần được biết một số thông tin để đảm bảo quyền và lợi ích của bản thân. Khi đó, người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải tuân thủ quy định pháp luật về việc công khai thông tin đối với NLĐ. Nếu vi phạm, NSDLĐ có thể bị phạt tiền đến 10 triệu đồng. Cụ thể:

Căn cứ theo quy định tại Điều 43 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về nội dung và hình thức NSDLĐ phải công khai như sau:

Nội dung cần phải công khai với NLĐ

Người sử dụng lao động phải công khai với người lao động những nội dung sau:

- Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

- Nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động;

- Các thỏa ước lao động tập thể mà người sử dụng lao động tham gia;

- Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có);

- Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

- Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động;

- Nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Hình thức công khai

Những nội dung quy định tại khoản 1 Điều 43 mà pháp luật quy định cụ thể hình thức công khai thì người sử dụng lao động thực hiện công khai theo quy định đó.

Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể hình thức công khai thì người sử dụng lao động căn cứ vào đặc điểm sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động và nội dung phải công khai để lựa chọn hình thức sau đây và thể hiện trong quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định tại Điều 48 Nghị định 145/2020/NĐ-CP:

- Niêm yết công khai tại nơi làm việc;

- Thông báo tại các cuộc họp, các cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của người lao động;

- Thông báo bằng văn bản cho tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để thông báo đến người lao động;

- Thông báo trên hệ thống thông tin nội bộ;

- Hình thức khác mà pháp luật không cấm.

Theo như quy định trên thì NLĐ sẽ được NSDLĐ công khai những thông tin liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh; nội quy lao động; thang lương; bảng lương; định mức làm việc...

Việc công khai những thông tin trên với NLĐ phải được thực hiện theo những hình thức nhất định nếu như pháp luật bắt buộc công khai theo hình thức đó. 

Nếu như quy định pháp luật không đề cập đến, người sử dụng lao động phải công khai các thông tin trên theo một trong các hình thức như niêm yết tại nơi làm việc, thông báo ở các cuộc họp, thông báo văn bản cho tổ chức đại diện người lao động, thông báo trên hệ thống nội bộ

Xử lý NSDLĐ vi phạm về việc công khai thông tin với NLĐ

- Căn cứ tại Điều 16 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 05-10 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện: thang lương, bảng lương; mức lao động; quy chế thưởng;

- Tại Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định Phạt tiền từ 01-03 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo nội quy lao động đến toàn bộ người lao động hoặc không niêm yết những nội dung chính của nội quy lao động ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

- Tại Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 01-03 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Lưu ý: Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm trên là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

  •  383
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…