DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN 2014

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2015 (trừ khoản 1 Điều 4, Điều 24, Điều 34, điểm b khoản 1 Điều 38, Điều 41, khoản 1 Điều 45, Điều 46, khoản 4 Điều 51, khoản 3 Điều 55, khoản 3 Điều 58, Điều 67, khoản 4 Điều 68, khoản 1 Điều 69, Điều 70, Điều 71, Điều 72, Điều 73, khoản 2 Điều 95 có hiệu lực thi hành từ 01/02/2015) và thay thế Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2002. Luật có những điểm mới như sau:

 

1/ Mở rộng thêm tổ chức Tòa án nhân dân:

Tổ chức Tòa án nhân dân gồm có:

- Tòa án nhân dân tối cao

- Tòa án nhân dân cấp cao

- Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương

- Tòa án quân sự

So với Luật Tổ chức tòa án nhân dân 2002, Luật Tổ chức tòa án nhân dân 2014 đã bổ sung thêm hình thức Tòa án nhân dân cấp cao.

(Điêu 3 Luật Tổ chức tòa án nhân dân 2014)

 

2/ Bồ sung nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử:

Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm. Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho những người tham gia tố tụng thực hiện quyền tranh tụng trong xét xử. Việc thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong xét xứ theo quy định của luật tố tụng.

(Điều 13 Luật Tổ chức tòa án nhân dân 2014)

 

 

3/ Trách nhiệm chứng minh tội phạm và bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự:

Luật khẳng định người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm.

(Điều 14 Luật Tổ chức tòa án nhân dân 2014)

 

4/ Mở rộng cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao:

Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân gồm:

-  Hội đổng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

-  Bộ máy giúp việc

-  Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

(Điều 21 Luật Tổ chức tòa án nhân dân 2014)

 

5/ Số lượng thành viên của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

Số lượng thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không dưới 13 người và không quá 17 người.

(Khoản 1 Điều 22 Luật Tổ chức tòa án nhân dân 2014)

(Còn tiếp)

  •  54242
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…