DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Những điểm mới có liên quan đến hợp đồng tại Bộ luật dân sự 2015

BLDS 2015 được thông qua vào ngay 24/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Trong BLDS 2015 có nhiều điểm mới tiến bộ hơn so với BLDS 2005, trong đó, có những điểm mới liên quan đến hợp đồng.Sau những là điểm mới:

Phần 1

Chế định

Quy định BLDS 2015

Điểm mới

Ý  nghĩa

Khái niệm hợp đồng (Điểu 385 BLDS 2015)

 

Theo điều 385 BLDS 2015: “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chất dứt quyền và nghĩa vụ dân sự”

Điều 388 Bộ luật Dân sự năm 2005: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”.

 

BLDS hiện hành đã chọn cụm từ “hợp đồng” thay vì “ hợp đồng dân sự” trong BLDS 2005

 

Không chỉ là sửa đổi về kỹ thuật lập pháp mà còn thể hiện tính minh bạch.

Phù hợp với thực tiễn áp dụng, mở rộng phạm vi điều chỉnh: Hợp đồng dân sự, hợp đồng thương mại, hợp đồng đầu tư, hợp đồng kinh doanh bảo hiểm,….

Đề nghị giao kết hợp đồng (Khoản 1 điều 386 BLDS 2015)

Theo Khoản 1 Điều 386 BLDS 2015: Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định hoặc tới công chúng (sau đây gọi chung là bên được đề nghị)”.

 

Mở rộng và rõ hơn về bên được đề nghị giao kết hợp đồng.

Có thể có nhiều bên nhận được đề nghị trong giao kết hợp đồng.

 

Phù hợp với thực tiễn áp dụng.

Thông tin giao kết hợp đồng (Điều 387 BLDS 2015)

Trường hợp một bên có thông tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp đồng của bên kia thì phải thông báo cho bên kia biết;

Trường hợp một bên nhận được thông tin bí mật của bên kia trong quá trình giao kết hợp đồng thì có trách nhiệm bảo mật thông tin và không được sử dụng thông tin đó cho mục đích riêng của mình hoặc cho mục đích trái pháp luật khác;

Bên vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

 

Điều khoản mới

Nhằm quản lý chặt chẽ thông tin trong quá trình giao kết hợp đồng.

Là cơ sở để giải quyết các tranh chấp phát sinh.

 

Thời điểm giao kết hợp đồng (Khoản 1 điều 388 BLDS 2015)

Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực được xác định như sau:

+ Do bên đề nghị ấn định.

+ Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

 

Bổ sung thêm chế định loại trừ “ Trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác”

Phù hợp với thực tiễn áp dụng

Tránh mâu thuẫn giữa các luật.

Ưu tiên áp dụng Luật chuyên ngành

 

 

 

Còn nữa sẽ cập nhật cho đến khi hết.!!!

  •  40404
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…