DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Những chính sách hỗ trợ NLĐ ở huyện nghèo khi đi lao động nước ngoài

Trong giai đoạn 2018 - 2020 thì Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt 61 huyện nghèo trên cả nước. Để thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo quốc gia, mới đây thì Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định 27/2019/QĐ-TTg đưa ra chính sách hỗ trợ vốn cho người lao động tại các huyện nghèo đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng lao động, cụ thể chính sách:

1. Mức vốn cho vay

- Mức vay tối đa bằng 100% chi phí người lao động đóng theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật. Và không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

2. Lãi suất cho vay

- Người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định.

- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% so với lãi suất vay vốn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

3. Thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay không quá thời gian làm việc ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật.

Nếu người lao động có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì nhà nước sẽ hỗ trợ chính sách trên.

  •  2320
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…