DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm kỹ thuật thuộc Bộ TT&TT

Avatar

 
Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định 2392/QĐ-BTTTT năm 2023 ngày 05/12/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm kỹ thuật.
 
Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm kỹ thuật được quy định có hiệu lực từ ngày 05/12/2023 như sau:
 
 
Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm kỹ thuật
 
- Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện:
 
+ Xây dựng và trình Cục trưởng quy định về quản lý, sử dụng và bảo quản thiết bị đo, kiểm soát tần số vô tuyến điện của Cục;
 
+ Nghiệm thu kỹ thuật đối với các thiết bị kỹ thuật mới được đầu tư cho các đơn vị thuộc Cục theo phân công của Cục trưởng;
 
+ Phối hợp nghiên cứu, đề xuất về mặt kỹ thuật, công nghệ đối với hệ thống thiết bị đo, kiểm soát tần số vô tuyến điện của Cục;
 
+ Hiệu chuẩn, sửa chữa hệ thống thiết bị đo, kiểm soát tần số vô tuyến điện của Cục;
 
+ Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, kế hoạch, dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số vào các hoạt động của Cục và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
 
+ Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục;
 
+ Quản lý về kỹ thuật, vận hành hệ thống, đề xuất giải pháp bảo trì, sửa chữa thiết bị, phần mềm CNTT và hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm dữ liệu của Cục; quản trị Cổng thông tin điện tử và duy trì hoạt động hệ thống hội nghị trực tuyến của Cục; đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống CNTT của Cục; thực hiện sửa chữa thiết bị tin học của khối cơ quan Cục theo phân công của Cục trưởng;
 
+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị vô tuyến điện, phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.
 
- Cung cấp dịch vụ:
 
+ Tổ chức cung cấp dịch vụ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và an toàn bức xạ vô tuyến điện theo quy định của pháp luật;
 
+ Cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện;
 
+ Cung cấp dịch vụ đo lường, lắp đặt, hiệu chuẩn, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị vô tuyến điện. Cung cấp các dịch vụ đo lường, thử nghiệm phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện;
 
+ Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; dịch vụ đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa và các dịch vụ khác trong các lĩnh vực điện tử, viễn thông, CNTT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;
 
+ Tổ chức thực hiện cho thuê văn phòng làm việc và cung cấp các dịch vụ phục vụ các cơ quan, đơn vị thuê văn phòng đối với phần diện tích được cấp có thẩm quyền giao để cho thuê theo quy định của pháp luật;
 
+ Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong những hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, tạo thêm các nguồn kinh phí khác để mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
 
- Thực hiện công tác quản trị nội bộ:
 
Quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Cục Tần số vô tuyến điện.
 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc được Cục trưởng giao.
 
Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc của trung tâm kỹ thuật
 
- Hội đồng quản lý:
 
+ Hội đồng quản lý là đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Kỹ thuật.
 
+ Hội đồng quản lý có Chủ tịch và các thành viên theo quy định của pháp luật.
 
+ Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định thành lập và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý.
 
- Lãnh đạo Trung tâm:
 
+ Trung tâm Kỹ thuật có Giám đốc và các Phó Giám đốc.
 
+ Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 
+ Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 
- Tổ chức bộ máy:
 
+ Phòng Hành chính - Tổng hợp;
 
+ Phòng Kế hoạch - Phát triển dịch vụ;
 
+ Phòng Kỹ thuật - Thiết bị;
 
+ Phòng Đo lường - Thử nghiệm;
 
+ Phòng Tin học.
 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng do Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật quyết định.
 
- Số lượng người làm việc: Số lượng người làm việc của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính được giao.
 
Xem thêm Quyết định 2392/QĐ-BTTTT năm 2023 có hiệu lực từ ngày 05/12/2023
  •  93
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…