DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Nhận định đúng sai luật hiến pháp

nhận định đúng sai? giải thích?

câu 1. việc Quốc hội họp kín là do ủy ban thường vụ quốc hội quyết định. 

Câu 2. Trong lịch sử lập hiến của Việt Nam Hội đồng nhân dân luôn được tổ chức ở tất cả các cấp địa phương. 
 
Câu 3. Theo quy định của hiến pháp hiện hành chính phủ có nhiệm vụ báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước Quốc hội cũng như trước chủ tịch nước. 
 
Câu 4. Theo pháp luật hiện hành đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn chủ tịch nước. 
 
Câu 5. Nhiệm kỳ của mỗi khóa quốc hội luôn là 5 năm. 
 
Câu 6. Theo quy định của pháp luật hiện hành người nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài. 
 
Câu 7. Nguyên tắc tam quyền phân lập là một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 
Câu 8. Ở nước ta hiện nay nhân dân chỉ thực hiện quyền lực nhà nước một cách gián tiếp thông qua Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. 
 
Câu 9. Hiến pháp năm 1980 không thừa nhận quyền sở hữu của tư nhân. 
 
Câu 10: theo quy định của pháp luật về bầu cử hiện hành ứng cử viên của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội có quyền tổ chức vận động tranh cử . Câu 11. Theo quy định của pháp luật hiện hành trình dự án luật trước Quốc hội không chỉ là quyền của các đại biểu Quốc hội. 
 
Câu 12. Theo quy định của pháp luật hiện hành Quốc hội có quyền hủy bỏ các văn bản vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan nào khi văn bản đó trái với hiến pháp. 
 
Câu 13. Hiến pháp 2013 không quy định quyền xây dựng nhà ở cho công dân VN. 
 
Câu 14. Theo quy định hiện hành thực hành quyền Công Tố là trách nhiệm và quyền hạn của viện kiểm sát Nhân dân cũng như tòa án nhân dân. 
  •  1740
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…