DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản

Anh chị cho tôi hỏi vợ tôi có tham gia đóng Bảo hiếm xã hội từ tháng 12/2018 đến tháng 8/2019 thì nghỉ việc ngừng đóng bảo hiểm xã hội. Vợ tôi dự sinh ngày 28/01/2020. Như vậy với trường hợp của vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Về trường hợp của anh chị, theo khoản 2, Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội quy định “lao động nữ phải đóng đủ từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi” thì được hưởng chế độ thai sản.

Ngoài ra, tại khoản 4, Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội quy định: “Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trong vòng 12 tháng trước khi sinh con, nếu bạn đóng Bảo hiếm xã hội đủ từ 6 tháng trở lên thì bạn được hưởng chế độ thai sản kể cả việc bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước thời gian sinh con.

  •  1134
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…