DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

NGHỊ ĐỊNH 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT sửa đổi

Ngày 15/11/2014, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Trong đó có một số điểm mới cần lưu ý như sau:

1. Mức đóng BHYT:

- Đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên; cán bộ, công chức, viên chức sẽ có mức đóng là 4,5% tiền lương tháng.

Trường hợp NLĐ trong thời gian nghỉ thai sản thì mức đóng hàng tháng là 4,5% lương tháng trước khi người đó nghỉ thai sản.

- NLĐ không chuyên trách tại xã, phường thì đóng 4,5% dựa trên mức lương cơ sở.

- Trường hợp đối với NLĐ tham gia đóng BHYT, thì người đầu tiên sẽ có mức đóng là 4,5%; các người sau lần lượt bằng 70, 60, 50% người đầu tiên, từ người thứ năm trở đi mức đóng sẽ là 40%

2. Hỗ trợ đóng BHYT của nhà nước:

- Hỗ trợ 100% với hộ gia đình cận nghèo mới thóat nghèo, với thời gian là 5 năm kể từ khi thóat nghèo.

- Hỗ trợ 100% với các hộ cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị Quyết 30a/2008/NQ-CP.

- Hỗ trợ tối thiểu 70% với các hộ cận nghèo còn lại.

- Hộ trợ tối thiểu 30% với học sinh, sinh viên và hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

3. Mức hưởng BHYT:

- 100% chi phí khám chữa bệnh, vật tư, thuốc hóa chất, dịch vụ kỹ thuật với người có công cách mạng, thương binh, Bà mẹ VNAH, trẻ em dưới 6 tuổi.

- 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã.

...

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2015

  •  10585
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…