DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH năm 2021

điều chỉnh tiền lương đóng bhxh

Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH năm 2021

Ngày 30/12/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

1. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo bảng sau đây:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức điều chỉnh
theo Thông tư 35/2019

4,85

4,12

3,89

3,77

3,50

3,35

3,41

3,42

3,29

3,19

2,96

2,73

2,54

2,35

Mức điều chỉnh áp dụng từ 15/02

5,01

4,25

4,02

3,89

3,61

3,46

3,52

3,53

3,40

3,29

3,06

2,82

2,62

2,42

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 2021

Mức điều chỉnh
theo Thông tư 35/2019

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

 

Mức điều chỉnh áp dụng từ 15/02

1,97

1,84

1,69

1,42

1,30

1,22

1.18

1,17

1,14

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

2. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh theo công thức sau:

Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện bảng sau:

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mức điều chỉnh theo
Thông tư 35/2019

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

Mức điều chỉnh áp dụng từ 15/02

1,97

1,84

1,69

1,42

1,30

1,22

1,18

Năm

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 2021

Mức điều chỉnh theo
Thông tư 35/2019

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

 

Mức điều chỉnh áp dụng từ 15/02

1,17

1,14

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 15/02/2021 thay thế Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH.

  •  1930
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…