DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Mã hóa thông tin bản án từ ngày 01/7/2017 theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP

Vừa qua (Ngày 16/03/2017) Hội đồng thẩm phán đã ban hành Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP quy định về việc công bố bản án, quyết định trên cổng hông tin của Tòa án.

Mã hóa thông tin bản án theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP

Theo đó, nguyên tắc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử được quy định như sau:

- Việc công bố bản án, quyết định phải tuân theo quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh quốc qua, bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục, bí mật điều tra, bí mật công tác, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh; bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật gia đình, bảo vệ người dưới 18 tuổi; tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Không được xâm phạm đến lợi ích nhà nước, lợi ích cộng đồng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Bản án, quyết định được công bố phải đảm bảo chính xác, kịp thời, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Nghị quyết này.

- Không được sử dụng bản ám, quyết định công bố trên Cổng TTĐT của Tòa án vào những mục đích trái pháp luật.

Ngoài ra, Thông tư này còn quy định về việc mã hóa thông tin, số hóa bản án, quyết định của Tòa án, cụ thể như sau:

- Việc mã hóa thông tin phải đảm bảo tính chính xác, không trùng lặp, không làm thay đổi nội dung.

- Các thông tin bí mật của cá nhâb, tổ chức được quy định phải được mã hóa.

- Không mã hóa tên của những người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng, địa chỉ danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

- Bản án, quyết định sau khi mã hóa phải được định dạng dưới dạng dữ liệu điện tử theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử và hướng dẫn của TANDTC.

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017

  •  10817
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…