DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

Ngày 24/6/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam 2008. Theo đó, nội dung như sau:

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam:

1. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13. Người có quốc tịch Việt Nam

1. Người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt Nam cho đến ngày Luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật này thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này”.

2. Bãi bỏ khoản 3, Điều 26.

Điều 2

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày công bố.

Ngày 26/6/2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Lệnh số 10/2014/L-CTN công bố Luật này.

  •  6002
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…